Vad är flytande biogas?

Biogas är ett drivmedel som kan användas både inom exempelvis industri, tunga transporter och i personbilar. När industrin och tunga transporter använder biogas är det oftast biogas i flytande form som används.

Enkelt förklarat så använder vi biologiskt material, till exempel matavfall och slam från avloppsreningsverk, som bryts ner av mikroorganismer i en rötkammare. I rötkammaren bryts det biologiska materialet ner för att sedan omvandlas till biogas, som består av metan och koldioxid.

Flytande biogas (LBG) bildas när gasen (metan) kyls ner till -162 grader och blir så pass kall att den övergår till flytande form. I flytande form är den mycket enklare att lagra och transportera, vilket gör att den passar bra för tyngre trafik, såsom lastbilar. En fulltankad lastbil med flytande biogas har en räckvidd på upp till 150 mil per tankning.

Hur produceras biogas?

För att producera biogas från biologiskt material, såsom matrester och slam från avloppsreningsverk, behöver materialet genomgå flera olika steg innan det blir en färdig produkt som kan användas som drivmedel.

Mer än bara fordonsbränsle

Flytande biogas är inte bara ett bränsle för fordon, det är också en utmärkt energikälla för industrisektorn. Vår biogas består till 100 procent av metan, och metan brinner med en klar och ren låga. Detta innebär att värmepannor och annan utrustning inte blir smutsig av sot eller slagg. Det resulterar också i en renare arbetsmiljö och minskat slitage på anläggningarna.

Vad ska jag tanka?

Om du kör exempelvis personbil eller lätt lastbil är det komprimerad biogas (CBG) du ska tanka. Du tankar alltså biogas i gasform. Om du däremot kör exempelvis tunga transporter eller inom industri så är det flytande biogas (LBG) du ska tanka. Då tankar du biogas i flytande form. 

Lär dig mer om biogas