Medarbetare tankar en lastbil med flytande biogas

Om oss

Vi bygger världens mest resurseffektiva region. Tillsammans med vårt moderbolag, våra partners och kunder minskar vi utsläppen av koldioxid. Med smarta lösningar är vi en del av förändringen mot en renare värld.

Avfall blir till biogas och kretsloppet sluts

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs genom rötning av organiskt material som matavfall och slam från reningsverk. Det är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och omvandla till miljövänlig biogas. Som restprodukt får man också biogödsel som återför viktiga näringsämnen till marken. Kretsloppet är slutet!

Komprimerad och flytande biogas i Östergötland och Västervik

Vi köper, säljer och distribuerar biogas i regionen. Du kan tanka komprimerad gas på flera mackar runtom i Östergötland och en mack i Västervik. Företag kan tanka flytande biogas i Mjölby, Linköping och Norrköping.

Biogasen som säljs på våra mackar produceras i Linköping på en produktionsanläggning som drivs av vårt moderbolag Tekniska verken.

Vår historia - 20 år av biogas i Linköping

Linköping Biogas AB bildades 1996 av Tekniska verken i Linköping, Swedish Meats och LRF. Linköping hade under 1980-talet och början av 1990-talet stora problem med luftkvaliteten i innerstan på grund av trafiken, samtidigt som slakterinäringen i Linköping hade problem att hantera sina restprodukter. Linköping Biogas startades därför med uppdraget att producera biogas till innerstadsbussarna i Linköping och leverera en kvalitetssäkrad gödning till jordbruket. Samtidigt fick slakterinäringen avsättning för sina organiska restprodukter som användes till biogasproduktionen.

Svensk Biogas bildas 2003

Svensk Biogas i Linköping AB bildades 2003 för att ta över ansvaret för biogasaffären och den regionala expansionen i form av utbyggnad av mackar. Under 2004 slogs Linköping Biogas och Svensk Biogas ihop till ett bolag. Verksamheten är i dag helägd av Tekniska verken, som även driver forskning och utveckling inom biogasområdet. Swedish Meats och LRF är med som intressenter i form av långsiktiga kunder och leverantörer.

Framtiden är fossilfri - nu satsar vi också på flytande biogas

I mars 2014 flyttades biogas- och biogödselproduktionen till moderbolaget Tekniska verken. Främsta anledningen är att det finns samordningsvinster mellan biogas- och vattenproduktion. Vi fortsätter ansvara för marknad, försäljning och distribution av biogas.

Tekniska verken-koncernen fortsätter satsa på framtidens bränsle och från 2020 erbjuder vi flytande biogas för tunga transporter och industri.

Vilka är vi?

Vi tillhör koncernen Tekniska verken i Linköping AB. Vi bygger, tillsammans med de andra bolagen, världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Moderbolaget jobbar bland annat inom energi, fjärrvärme, vatten och belysning. De andra bolagen i koncernen är: Utsikt Bredband som hjälper dig med fiberanslutning, energibolaget Mjölby-Svartådalen Energi, elhandelsföretaget Bixia som köper och säljer närproducerad el.

Jobba hos oss

All verksamhet hos oss sköts inom moderbolaget Tekniska verken. Totalt är vi ungefär 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Vi på Svensk biogas

 

Erik Nordell

Produktansvarig för flytande biogas (LBG)
013-30 85 42
erik.nordell@tekniskaverken.se

 

Patrik Aronsson

Produktansvarig för komprimerad gas (CBG)
013-30 85 22
patrik.aronsson@tekniskaverken.se

 

Anna Lövsén

Vd, Svensk Biogas
013-20 81 91
anna.lovsen@svenskbiogas.se

 

Styrelse

Mile Elez ordförande
Niclas Petersen, ledamot
Morgan Ljungberg, ledamot