Skatt på biogas

Sverige har sedan länge haft skattebefrielse på förnybar biogas som drivmedel för fordon. Beslutet om förlängd skattebefrielse har ogiltigförklarats av EU-domstolen och domen har nu vunnit laga kraft. Det betyder att det från och med den 9 mars 2023 tillkommer en skatt på 4,7-5 kronor per kilo. Vi på Svensk Biogas kommer att stå för delar av den skattekostnaden på våra tankstationer.

Frågor och svar

Sverige har sedan länge haft skattebefrielse på förnybar biogas som drivmedel för fordon. År  2020 sökte Sverige godkännande från EU för att skapa långsiktighet i detta och fick ett godkänt undantag från skatt för biogas fram till 2030. Eftersom skattebefrielsen är att betrakta som ett statsstöd måste EU godkänna sådana stöd av konkurrensskäl.

Skatten började gälla den 7 mars och vi kommer att uppdatera priser på våra tankstationer natten till den 9 mars. 

Skatten innebär en prisökning på cirka 4,7-5 kr/kg inlusive moms. Vi vill markera biogasens viktiga roll för att säkerställa försörjningstrygghet i regionen, därför kommer vi att stå för delar av de höjda kostnaderna på våra tankstationer. För dig som kund innebär det att priset på våra tankstationer bara kommer att höjas med hälften av den tillkommande skatten.

Nej, jämfört med priset på bensin och diesel så kommer biogasen även med skatt vara billigare om du tankar hos oss på Svensk Biogas. 

Det tyska företaget kände sig orättvist behandlade. Detta eftersom Svenska gashandlare i södra Sverige har kunnat importera exempelvis subventionerad Dansk biogas – och dessutom kunna sälja den utan skatt i Sverige. Observera att Svensk Biogas aldrig har importerat biogas från Danmark. Vår biogas produceras lokalt i Östergötland. Andra länder i EU har styrmedel för produktion av biogas istället för skattelättnad vid användning av biogas.

Skattebefrielsen för biogas har varit en förutsättning för biogasens konkurrenskraft. Den långsiktighet i styrmedel och skattefrihet vi trodde fanns fram till år 2030 är nu osäker. Vi ställer oss starkt kritiska till en skatt på biogas, det handlar dessutom om en ”koldioxidskatt” på ett drivmedel som inte tillför koldioxid till atmosfären och minskar klimatpåverkan med över 90 procent (2022 års data).