Kvinna tankar biogasbil (foto)

Fordonsgas, fossilgas (naturgas) och biogas – vad är skillnaden?

Det finns flera olika sorters energirik gas som används som drivmedel idag. Men vad skiljer dem åt och vilka har egentligen minst påverkan på vår miljö? Låt oss reda ut begreppen.

Lastbil står uppställd för att tanka biogas vid Svensk Biogas mack i Mjölby

Biogas – från organiskt avfall till fossilfri biogas

Biogas är en förnybar och fossilfri gas som bildas när organiskt avfall bryts ner. Det kan vara matrester, slakteriavfall, avloppsslam och annat organiskt material. När detta bryts ner i en syrefri miljö, som till exempel i vår biogasanläggning, uppstår biogas.

Biogas är förnybar och fossilfri vilket betyder att den inte bidrar till några nettoutsläpp av växthusgaser och att tillverkningen inte kräver fossila bränslen som olja eller kol. Genom att köra din bil på biogas minskar du ditt klimatavtryck och bidrar till en renare och mer hållbar miljö. Biogas finns både som komprimerad gas (CBG) och i flytande form (LBG)

Naturgas – nu fossilgas

Fossilgas, som tidigare kallades för naturgas, kommer från fossila källor precis som kol och olja. Det betyder att den har bildats under miljontals år genom att lagras i jordskorpan. Gasen består huvudsakligen av metan och är ett bättre alternativ till drivmedel än till exempel bensin och diesel, men den är fortfarande en källa till utsläpp. Fossilgasen har idag många olika användningsområden – förutom att vara drivmedel till bilar används gasen för att värma upp bostäder, producera el och inom tillverkningsindustrin. Den används också till stor del inom sjöfarten, då i flytande form.

Flytande fossilgas bildas, precis som flytande biogas, genom nedkylning av gasen till en så låg temperatur att den övergår till flytande form.

Läs mer om fossilgas hos Energigas Sverige

Medarbetare tankar en lastbil med flytande biogas

Fordonsgas – ett samlingsnamn för gasbränslen

Fordonsgas är ett samlingsnamn för olika former av gasbränslen som används som drivmedel till gasbilar. Fordonsgas kan bestå av en blandning av olika gasbränslen. Till exempel bestod all fordonsgas av 96 procent fossilfri biogas år 2021. Den exakta sammansättningen beror på tillgången på biogas vid det specifika tillfället. Tankar du hos oss på Svensk Biogas får du alltid 100 % fossilfri biogas – både komprimerad biogas (CBG) och flytande biogas (LBG).

Vad menas med fossila bränslen?

Fossila bränslen är inte förnybara, vilket betyder att de inte kan återskapas eller förnyas inom rimlig framtid. När de förbränns släpper de ut koldioxid till atmosfären och bidrar därför till stor klimatpåverkan. Fossila bränslen utgör en stor del av världens energiförsörjning. Till fossila bränslen hör bland annat:

  • bensin
  • diesel
  • kol
  • fossilgas (tidigare naturgas).

Lär dig mer om fossila bränslen och klimatpåverkan hos Naturvårdsverket

Relaterad information