Biogasens miljöpåverkan

Från den 1 oktober 2021 ska alla tankställen i Sverige visa miljöinformation om tillgängliga drivmedel. Informationen hittar du på en dekal vid bränslepumpen. Här kan du läsa mer om vad vår biogas innehåller och vilken klimatpåverkan den har.

Beslutet att införa miljöinformation om drivmedel på alla tankstationer är ett krav från Energimyndigheten på uppdrag av regeringen. Informationen baseras på föregående års hållbarhetsredovisning för respektive drivsmedelsaktör och uppdateras årligen. Genom kravet tvingas alla drivmedelsaktörer öka transparensen kring sitt drivmedels klimatpåverkan, och du som konsument kan känna dig stolt över och trygg i att välja biogas som drivmedel.

Biogas används både som drivmedel för fordon och i industrin. När du använder vår biogas minskar du utsläppen med upp till 95 % jämfört med fossila bränslen sett ur ett livscykelperspektiv (LCA).

Miljömärkning av CBG och LBG

 

Utsläpp

Vår CBG orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 5,49 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvaror

 • 72,9 % slaktavfall
 • 11,2 % råglycerin
 • 8,2 % matavfall
 • 7,7 % avfall från livsmedelsindustrin

Ursprungsland

 • 100 % Sverige

Utsläpp

Vår CBG för bussarr orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 12,85 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvaror

 • 51,1 % matavfall
 • 22 % slaktavfall
 • 26,9 % avloppsslam

Ursprungsland

 • 100 % Sverige

Utsläpp

Vår LBG orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 6,25 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvaror

 • 72,2 % matavfall
 • 27,8 % avloppsslam

Ursprungsland

 • 100 % Sverige