Lastbil åker på väg (foto)

Biogas & miljö

Pojke slänger gröna påsen medan familjen är på väg till sin biogasbil

Vad är biogas?

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs genom en naturlig nedbrytningsprocess av biologiskt material. Biogas används bland annat som fordonsgas och energikälla inom industrin.

Biogasens miljöpåverkan

Biogas är, till skillnad från bensin och diesel, ett förnybart drivmedel som ingår i naturens kretslopp. Biogasen bildas under en naturlig nedbrytningsprocess av biologiska råvaror som matrester, slakteriavfall och avloppsslam. Dina bananskal och det du spolar ner i toaletten, alltså. Därför är nettoutsläppen av CO2 mycket lägre än fossila bränslen.

Infografik över produktionen av biogas

Hur tillverkas biogas?

Biogas tillverkas främst genom rötning av organiskt material. Vårt moderbolag Tekniska verken tillverkar vår biogas av bland annat kommuninvånarnas matrester och avloppsslam.

Medarbetare tankar en lastbil med flytande biogas

Vad är flytande biogas?

Utforska ämnet flytande biogas (LBG) - från produktionsprocessen till tankning. Lär dig om vad flytande biogas är och hur den skiljer sig från biogas i gasform (CBG).