Biogas är ett förnybart bränsle

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs genom en naturlig nedbrytningsprocess av biologiskt material. Biogas används bland annat som fordonsgas och energikälla inom industrin.

Framställs genom rötning

Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning, en biologisk nedbrytning av organiskt material. Det som sker är att mikroorganismer bryter ner materialet, till exempel matavfall och slam från reningsverk, i en så kallad rötkammare. Gasen bildas, och du får en värdefull restprodukt i form av biogödsel.

Används som fossilfritt drivmedel och uppvärmningsbränsle

Biogas används till största del som drivmedel för fordon. Beroende på vilken form gasen har passar den för olika typer av transporter.

Flytande biogas är också en bra energikälla för industrisektorn. Metan brinner nämligen med en ren och klar låga så värmepannor och annan utrustning blir inte smutsiga av sot och slagg. Arbetsmiljön blir också renare och slitaget på anläggningen minskar.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.
I filmen beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sveirge, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

Biogasproduktionen sluter kretsloppet 

Energi behövs till mycket i vår vardag. Att omvandla samhällets avfall till förnybar energi är resurseffektivt och en del i lösningen på de globala klimatproblemen. Biogas har alltså en viktig roll i att sluta kretsloppet i en cirkulär ekonomi. I filmen beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sveirge, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

Biogasproduktionen ger inte bara en, utan två användbara miljövänliga produkter - biogas och biogödsel.

  • Biogas ersätter fossila bränslen och minskar därför utsläppen av växthusgaser.
  • Biogödsel ersätter resurskrävande konstgödsel i lantbruket och för tillbaka viktiga näringsämnen till samma mark som den kom ifrån. Kretsloppet är slutet.

Biogas tillför ingen ny koldioxid till atmosfären

Biogas tillför ingen ny koldioxid till atmosfären vid användning. Det är vanligt att man pratar om att biogasen inte leder till några nettoutsläpp av koldioxid. Samma mängd koldioxid som släpps ut har tidigare i kretsloppet tagits upp ur atmosfären.

Snabb fakta

  • Vår biogas består av 97–99 procent metan, beroende på om den är i komprimerad eller flytande form.
  • Biogas framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk och rester från industrier.
  • Biogas minskar nettoutsläppen av koldioxid med upp till 95 procent, jämfört med bensin eller diesel.