Hållbar industri med biogas (LBG/CBG)

Minska koldioxidutsläppen från er industri med biogas, LBG eller CBG.

Lokalt producerad gas

Tillverkning i Linköping.

Mindre CO2-utsläpp

Upp till 95 % mindre nettoutsläpp jämfört med fossila bränslen.

Renare arbetsmiljö

Behaglig arbetsmiljö och mindre slitage.

Lägre kostnader

jämfört med olja, eftersom gas har högre verkningsgrad.

Kostnadseffektivt sätt att bli fossilfri

Beroende på dina förutsättningar passar antingen CBG eller LBG. Oavsett vilken har vi spetskompetens inom båda produkterna och kan berätta om flera referenskunder.

Exempel på industrier som kan använda biogas:

 • processindustri
 • stålindustri
 • pappersindustri
 • livsmedelsindustri
 • kemiindustri
Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.
Toyota Material Handling satsar på biogas

Toyota bytte till biogas - blev koldioxidneutrala

Sedan Toyota Material Handling bytte energikälla i sin produktion av truckar har de minskat sina utsläpp av koldioxid med 3 000 ton per år. De lämnade den fossila gasolen bakom sig till förmån för flytande biogas. I målerierna, där man lackerar truckarna, använder de ugnar som är mycket energikrävande. Att gå över från ett fossilt bränsle till förnybar biogas var den sista pusselbiten för att de skulle bli koldioxidneutrala.

Omställningen till biogas var enkel, berättar Maria Välitalo, sustainability manager på Toyota.
– Det var inte komplicerat på något sätt, utan det var ett framgångsrikt projekt som vi är väldigt stolta över.

Att Toyota Material Handling satsade på biogas var just för möjligheten att bli koldioxidneutrala. De jobbar aktivt med miljöfrågor och strävar hela tiden efter att minska sina utsläpp. Det är anledningen till varför de också börjat köra sina interna transporter på biogas.

Vi har varit involverade i projektet från start och bidragit med bland annat detaljprojektering och ägande av tanken.

Stick ut bland konkurrenterna med förnybar gas

Hållbarhet står högt på agendan, oavsett om det gäller livsmedel eller tung industri. Med ert val av energi kan ni visa att ni tar ansvar och minskar er miljöpåverkan.

Vi hjälper er att ställa om till fossilfritt

När ditt företag funderar på att ställa om till fossilfritt så hjälper vi er från start till mål. Förutom att leverera gas hjälper vi också till med rådgivning och insamling av matavfall.

För att komma fram till vad som funkar bra för just era förutsättningar hjälper vi er med rådgivning ända från start. Ni får råd kring allt som krävs för att använda biogas i olika industrier, bland annat:

 • design
 • processer
 • utrustning

När ni konverterar från fossila bränslen till fossilfri biogas är den tekniska lösningen viktig. Vi levererar både flytande och komprimerad biogas till flera industrier och kan råda er till den bästa lösningen utformad just för er. Ni får hjälp med utformning av:

 • lagringstankar
 • containers
 • gasinfrastrukturen

Vi är en del av Tekniska verken-koncernen som bland annat erbjuder tjänster för insamling av matavfall, som sedan används i biogasproduktionen. I praktiken kan ni alltså använda ert eget matavfall som förnybar energi och på det sättet sluta kretsloppet.

Stärk er miljöprofil

Flytande biogas minskar nettoutsläppen av koldioxid med upp till 95 % jämfört med fossila bränslen som olja, fossilgas (naturgas) och gasol. Biogasen produceras i Linköping av bland annat kommuninvånarnas matavfall och slam från avloppsverket och bidrar därför till en cirkulär ekonomi.

Skräddarsytt pris

Ni får en skräddarsydd lösning efter era behov och önskemål. Vill ni äga all infrastruktur själva, ha hjälp med att bygga det som behövs, eller bara få gas levererad till en leveranspunkt?

Byter ni ut ett fossilt bränsle mot biogas kan ni få investeringsstödet Klimatklivet. Det är ett stöd från Naturvårdsverket till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Naturvårdsverket tar emot ansökningar under en ett par tidsperioder per år. Vi hjälper dig gärna med ansökan.

Biogas var tidigare befriad från energi- och koldioxidskatt för perioden 2021-2030. Men i mars 2023 förklarade en EU-dom det beslutet som ogiltigt. Just nu diskuterar EU och Svenska staten möjligheten att återinföra skattebefrielsen. Vi vet ännu inte när eller om det kommer att ske. Tills vidare betalar alla full skatt på biogas eftersom Skatteverket inte godkänner avdrag.

Vanliga frågor

Ja! Biogas tillverkas bland annat på kommuninvånarnas matrester och slam från avloppsverket, så i praktiken driver ni er verksamhet på era anställdas egna bananskal och det ni har spolat ner i toaletten. Eftersom biogas bildas under en naturlig nedbrytningsprocess av biologiskt material, är den till skillnad från olja och gasol en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp.

Med 100 % biogas menar vi att det är ren biogas, den är inte utblandad med fossilgas eller andra fossila bränslen. Ni betalar inte heller för något certifikat, likt hur grön el fungerar. All biogas ni får levererad till er industri är 100 % biogas och därmed 100 % förnybar.

Leveranssäkerheten till industrier är ytterst viktig. Därför har vi överskott av de viktigaste komponenterna för att säkerställa att leveransen av biogas alltid går som planerat.

Få vägledning om hur ni ställer om till fossilfritt

Vi hjälper er från start till mål.