Hitta mack

 • Gamla Tanneforsvägen, Linköping
  18,8 kr/kg
  Svensk Biogas i Linköping AB
  013-20 80 60
  info@svenskbiogas.se
  Dygnet runt
  013-20 80 60
  Svensk Biogas tankkort, FordonsGas tankkort, Visa, MasterCard mfl
  Vägbeskrivning
  Koordinater
  Lat: 58.4028, Long: 15.6487
 • Roxtorpsgatan 2-8, Linköping
  18,8 kr/kg
  Svensk Biogas AB
  013-20 80 60
  info@svenskbiogas.se
  013-20 80 60
  Kort; Svensk Biogas, FordonsGas, Visa, Mastercard, m fl.
  Vägbeskrivning
  Tankstället är samlokaliserat med Engströms Bil.
  Koordinater
  Lat: 58.4272, Long: 15.5908
 • Rydsvägen 1 (Vallarondellen), Linköping
  18,8 kr/kg
  Svensk Biogas AB
  013-20 80 60
  info@svenskbiogas.se
  Tankomat, dygnet runt
  013-20 80 60
  Kort; Svensk Biogas, FordonsGas, Visa, Mastercard m fl.
  Vägbeskrivning
  Från E4. Avfart 111, i Vallarondellen avfart mot Ryd, första vänster. Gastankstationen ligger vid McDonald's. Avstånd från E4; ca 4 km.
  Koordinater
  Lat: 58.4072, Long: 15.5794
 • Sigbjörnsgatan 1 (Gumpekullarondellen), Linköping
  18,8 kr/kg
  Svensk Biogas AB
  013-20 80 60
  info@svenskbiogas.se
  Tankomat, dygnet runt
  013-20 80 60
  Kort; Svensk Biogas, FordonsGas, Visa, Mastercard m fl.
  Vägbeskrivning
  Från E4. Avfart 113, kör rakt fram genom en rondell, sedan höger i följande två rondeller, direkt höger igen. Gastankstationen ligger direkt innan bussdepån.
  Koordinater
  Lat: 58.4243, Long: 15.6389
 • Tjälvegatan (Mörtlösarondellen), Linköping
  Svensk Biogas i Linköping AB
  013-20 80 60
  info@svenskbiogas.se
  Dygnet runt
  013-20 80 60
  Svensk Biogas tankkort, Visa, MasterCard mfl.
  Vägbeskrivning
  Från E4. Avfart 113, i rondellen första avfarten mot Mörtlösa och sedan första avfarten till höger. Gastankstation ligger på höger sida. Avstånd från E4, cirka 2 km.
  Koordinater
  Lat: 58.4253, Long: 15.6638
 • Hallevadsgatan, Mjölby
  Svensk Biogas AB
  Dygnet runt
  013-20 80 60
  Svensk Biogas tankkort, Visa, MasterCard mfl.
  Vägbeskrivning
  Koordinater
  Lat: 58.3194, Long: 15.0998
 • Sparregatan 1 (Qstar), Mjölby
  18,8 kr/kg
  Svensk Biogas AB
  013-20 80 60
  kundsupport@svenskbiogas.se
  Tankomat, dygnet runt
  0771-520 200
  Kort; Svensk Biogas, Visa, Mastercard m fl.
  Vägbeskrivning
  Från E4, kör av vid Mjölbys södra avfart. Tankstället är synligt från trafikplatsen.
  Koordinater
  Lat: 58.3235, Long: 15.0931
 • Borensvägen 134, Karshults Reningsverk, Motala
  18,8 kr/kg
  Svensk Biogas AB
  013-20 80 60
  info@svenskbiogas.se
  Tankomat, dygnet runt
  013-20 80 60
  Svensk Biogas, FordonsGas, Betalkort
  Vägbeskrivning
  Från Linköping, Rv 34: Sväng av vänster mot Borenshult, (1 km från Rv 34). Från Motala Centrum: kör Rv 34 mot Linköping, ta av mot Borenshult, fortsätt förbi Borenshults slussar, (cirka 3 km från Rv 34). Från Örebro, Rv 50: ta av mot Kolmetorp på Rv 34 mot Linköping, sväng av mot Borenshult (cirka 1 km från Rv 34).
  Koordinater
  Lat: 58.5685, Long: 15.0885
 • Drakvägen, korsningen Delfinvägen, Motala
  18,8 kr/kg
  Svensk Biogas AB
  013-20 80 60
  info@svenskbiogas.se
  Dygnet runt
  013-20 80 60
  Svensk Biogas, FordonsGaskort, Volvo, VISA, MasterCard m.fl.
  Vägbeskrivning
  Från Rv 50 (Askersund/Örebro), kör mot Centrum. Ta höger i första rondellen in på Vintergatan, sedan höger igen in på Delifinvägen. Macken ligger vi bussdepån i korsningen Drakvägen Delfinvägen.
  Koordinater
  Lat: 58.5408, Long: 15.0073
 • Oceangatan 8, Händelö, Norrköping
  18,8 kr/kg
  Svensk Biogas AB
  013-20 80 60
  info@svenskbiogas.se
  Tankomat, dygnet runt
  013-20 80 60
  Kort; Svensk Biogas, FordonsGas, Visa, Mastercard m fl.
  Vägbeskrivning
  Från riksväg 209, kör rakt genom rondellen där Söderleden (E22) korsas. Fortsätt längs Exportgatan till korsning med Risängsgatan.
  Koordinater
  Lat: 58.6207, Long: 16.2251
 • Risängsgatan (Rejmes), Norrköping
  Svensk Biogas AB
  013-20 80 60
  info@svenskbiogas.se
  Tankomat, dygnet runt
  013-20 80 60
  Kort; Svensk Biogas, FordonsGas, Visa, MasterCard m.fl.
  Vägbeskrivning
  Från Rv 209: kör rakt genom rondellen där Söderleden (E22) korsas. Fortsätt längs Exportgatan till korsning med Risängsgatan.
  Koordinater
  Lat: 58.5884, Long: 16.2176
 • Spårgatan 5 (Qstar), Norrköping
  18,8 kr/kg
  Svensk Biogas AB
  013-20 80 60
  info@svenskbiogas.se
  Tankomat, dygnet runt
  013-20 80 60
  Kort; Svensk Biogas, FordonsGas, Visa, Mastercard m fl.
  Vägbeskrivning
  Från E4 norr, avfart 122. Vid Sandbyhovsrondellen sväng vänster in på Ståthögaleden. Kör rakt till Qstar tankstation på vänster sida. Avstånd från E4 ca 3 km.
  Koordinater
  Lat: 58.6034, Long: 16.1872
 • Lunnargatan 1, Västervik
  18,8 kr/kg
  Svensk Biogas i Linköping AB
  013-208060
  info@svenskbiogas.se
  Dygnet runt
  013-208060
  Kort; Svensk Biogas, FordonsGas, Visa, MasterCard mfl.
  Vägbeskrivning
  Koordinater
  Lat: 57.7663, Long: 16.6007