Svensk Biogas tar halva skattesmällen på egna tankstationer

Pressbild: Tekniska verken i Linköping
Pressmeddelande
08 mars 2023 13:07
Efter gårdagens besked att skattebefrielsen för biogas inte längre beviljas, beslutar nu Svensk Biogas att höja priset på de egna tankstationerna med enbart halva den tillkommande skatten. Beslutet gäller från och med imorgon den 9 mars.

 

Svensk Biogas vill markera biogasens viktiga roll för att säkerställa försörjningstrygghet i regionen, inte minst i omställningen bort från fossil naturgas.

 

Ett ansvar som regional aktör

 

- Det är orimligt att våra kunder ska betala skatt på samma nivå som fossil gas. Därför kommer vi nu att ta halva skattesmällen för den biogas som vi säljer på våra tankstationer. Vi är beredda att dela konsekvenserna av den här olyckliga EU-domen med våra kunder och visa vår solidaritet med de som vågat satsa på klimatneutrala transporter. Vi är en långsiktig aktör och nu är vårt fokus att tillsammans med våra kunder få till stånd lösningar, säger Anna Lövsén, vd för Svensk Biogas.

 

Anna Lövsén betonar dock att denna kostnadsdelning kan behöva omprövas längre fram om inga kompenserande insatser kommer på plats. Hon menar att det är viktigt att regeringen snabbt vidtar stödåtgärder:

 

- Vi vill att regeringen skyndsamt ser till att gynna biogasen så att den fortsätter att utvecklas. För det första vill vi se en sänkning av skatten för biogas till EU:s miniminivå, alltså lägre än för naturgasen. För det andra vill vi se en höjning av taken för premierna i biogasproduktionsstödet. För det tredje vill vi att regeringen jobbar för att få EU-kommissionen att fatta nya beslut om att på nytt godkänna skattebefrielsen efter den nya granskningen, avslutar Anna Lövsén.

 

Aktuella priser publiceras på Svensk Biogas hemsida.

För mer information, kontakta gärna Anna Lövsén, vd Svensk Biogas och affärsområdeschef för biogas på Tekniska verken i Linköping:
013-20 81 91 eller anna.lovsen@svenskbiogas.se