Driftinformation

Vi har stängt ned vår mack vid Roxtorpsgatan, Engströms bil i Linköping

Den 31 maj 2022 stängde vi ned vår mack vid Roxtorpsgatan, Tornby pga att Engströms bil har sagt upp vårt avtal.