Vad kostar biogas?

Stabilt och lågt pris med biogas

Vi har olika priser på biogas på våra mackar. Priset är baserat på kostnaderna för att sälja biogas på just den macken. Om macken inte är ansluten till gasnätet är det dyrare att förse den med biogas eftersom vi transporterar gasen dit med lastbil.

Vi följer inte prisutvecklingen för bensin eller diesel. Vår prissättning utgår bara från våra egna kostnader för produktion och distribution av biogas. Utöver det påverkas priset av skatt på bränslet samt eventuella produktionsbidrag vi fått. Exempel på kostnader är el, fjärrvärme, organiska substrat samt underhåll. Ändras priset på fossila bränslen påverkar det alltså inte vårt pris på biogas i samma utsträckning.

Våra priser på fordonsgaserna LBG och CBG

Linköping

Pris (kr/kg inkl moms)

Rydsvägen 1 (Vallarondellen), Linköping 25,87 kr
Sigbjörnsgatan 1 (Gumpekullarondellen), Linköping 25,87 kr
Gamla Tanneforsvägen, Linköping 25,87 kr
Tjälvegatan (Mörtlösarondellen), Linköping - drivmedel LBG 27,48 kr
Tjälvegatan (Mörtlösarondellen), Linköping - drivmedel L-CBG 27,42 kr

Mjölby

 
Sparregatan 1 (Qstar), Mjölby 27,42 kr
Hallevadsgatan, Mjölby - drivmedel LBG 27,48 kr
Hallevadsgatan, Mjölby - drivmedel L-CBG 27,42 kr

Motala

 
Borensvägen 134, Karshults Reningsverk, Motala 27,42 kr
Drakvägen, korsningen Delfinvägen, Motala 27,42 kr

Norrköping

 
Kvicksilvergatan 5 - drivmedel LBG 27,48 kr
Oceangatan 8, Händelö, Norrköping 26,37 kr
Verksvägen, Norrköping 25,87 kr
Spårgatan 5 (Qstar), Norrköping 26,37 kr

Västervik

 
Lunnargatan 1, Västervik 27,42 kr

Lägre pris på biogas än bensin och diesel

Att tanka fordons- och biogas tror många är dyrare än att tanka bensin eftersom kilopriset på gas är högre än literpriset på bensin. Men så är inte fallet! Egentligen är det tvärtom eftersom biogas har högre energiinnehåll.

Vårt biogaspris: från 25,87 kr

Jämförelsepris: 17,24 kr

Så räknar du ut jämförelsepriset

Till skillnad från bensin och diesel innehåller fordonsgas och biogas ungefär 50 % mer energi och mäts i kilo istället för i liter. Det innebär att ett kilo biogas motsvarar ungefär 1,5 liter bensin. För att kunna räkna ut jämförelsepriset delar du alltså biogaspriset med 1,5.
Räkneexempel kommer här:

Vårt biogaspris: från 25,87 kr
Jämförelsepris: 25,87 kr / 1,5 = 17,24 kr

För att kunna jämföra biogas med bensin och diesel måste du alltså ställa 17,24 kr mot det aktuella bensin- och dieselpriset.

Minskade bränslekostnader med biogas

Slipp stressen över stigande bränslepriser och börja investera i gaslastbilar. Jämfört med diesel kan du köra på 100 % förnybar energi och därmed minska dina årliga bränslekostnader med upp till 25 %. Hos oss kan du känna dig trygg, vi erbjuder ett stabilt pris så att du inte drabbas av några oförutsedda avgifter.

Vårt LBG-pris: från 27,48 kr/kg

Jämförelsepris med diesel: 19,63 kr

Så räknar du ut jämförelsepriset för LBG

Till skillnad från diesel innehåller LBG ungefär 40 % mer energi och mäts i kilo istället för i liter. Det innebär att ett kilo LBG motsvarar ungefär 1,4 liter diesel. För att räkna ut jämförelsepriset delar du alltså LBG-priset med 1,4.

Vårt kg-pris på LBG: från 27,48 kr
Jämförelsepris: 27,48 kr / 1,4 = 19,63 kr

För att kunna jämföra LBG och diesel måste du alltså ställa 19,63 kr mot det aktuella dieselpriset.