Bil på landsväg tagen ovanifrån (foto)

Vad kostar biogas?

Stabilt pris med biogas

Vi har olika priser på biogas på våra mackar. Priset är baserat på kostnaderna för att sälja biogas på just den macken. Om macken inte är ansluten till gasnätet är det dyrare att förse den med biogas eftersom vi transporterar gasen dit med lastbil.

Vi följer inte prisutvecklingen för bensin eller diesel. Vår prissättning utgår bara från våra egna kostnader för produktion och distribution av biogas. Utöver det påverkas priset av skatt på bränslet och eventuella produktionsbidrag vi fått. Exempel på kostnader är el, fjärrvärme, organiska substrat och underhåll. Ändras priset på fossila bränslen påverkar det alltså inte vårt pris på biogas i samma utsträckning.

Våra priser på fordonsgaserna LBG och CBG

Linköping

Pris (kr/kg inkl moms)

Rydsvägen 1 (Vallarondellen), Linköping 28,25 kr
Sigbjörnsgatan 1 (Gumpekullarondellen), Linköping 28,25 kr
Gamla Tanneforsvägen, Linköping 28,25 kr
Tjälvegatan (Mörtlösarondellen), Linköping - drivmedel LBG 28,99 kr
Tjälvegatan (Mörtlösarondellen), Linköping - drivmedel L-CBG 29,92 kr

Mjölby

 
Sparregatan 1 (Qstar), Mjölby 28,75 kr
Hallevadsgatan, Mjölby - drivmedel LBG 28,99 kr
Hallevadsgatan, Mjölby - drivmedel L-CBG 29,92 kr

Motala

 
Borensvägen 134, Karshults Reningsverk, Motala 28,75 kr
Drakvägen, korsningen Delfinvägen, Motala 28,75 kr

Norrköping

 
Kvicksilvergatan 5 - drivmedel LBG 28,99 kr
Oceangatan 8, Händelö, Norrköping 28,75 kr
Verksvägen, Norrköping 28,25 kr
Spårgatan 5 (Qstar), Norrköping 28,75 kr

Västervik

 
Lunnargatan 1, Västervik 28,75 kr

Biogasbil kör på slingrig landsväg

Prisstabil tankning med biogas

Jämfört med att tanka bensin har biogasens unika fördelar i form av prisstabilitet och miljömässig hållbarhet.

Vårt biogaspris: från 28,25 kr

Jämförelsepris: 18,83 kr

Så räknar du ut jämförelsepriset

Till skillnad från bensin och diesel innehåller fordonsgas och biogas ungefär 50 % mer energi och mäts i kilo istället för i liter. Det innebär att ett kilo biogas motsvarar ungefär 1,5 liter bensin. För att kunna räkna ut jämförelsepriset delar du alltså biogaspriset med 1,5.
Räkneexempel kommer här:

Vårt biogaspris: från 28,25 kr
Jämförelsepris: 28,25 kr / 1,5 = 18,83 kr

För att kunna jämföra biogas med bensin och diesel måste du alltså ställa 18,83 kr mot det aktuella bensin- och dieselpriset.

Lastbil som kör på flytande biogas kör på landsväg

Stabilare bränslekostnader för dina transporter med biogas

Jämfört med diesel kan du köra på 100 % förnybar energi när du kör på biogas. Hos oss kan du känna dig trygg, vi erbjuder ett stabilt pris så att du inte drabbas av några oförutsedda avgifter.

Vårt LBG-pris: från 28,99 kr/kg

Jämförelsepris med diesel: 20,70 kr

Så räknar du ut jämförelsepriset för LBG

Till skillnad från diesel innehåller LBG ungefär 40 % mer energi och mäts i kilo istället för i liter. Det innebär att ett kilo LBG motsvarar ungefär 1,4 liter diesel. För att räkna ut jämförelsepriset delar du alltså LBG-priset med 1,4.

Vårt kg-pris på LBG: från 28,99 kr
Jämförelsepris: 28,99 kr / 1,4 = 20,70 kr

För att kunna jämföra LBG och diesel måste du alltså ställa 20,70 kr mot det aktuella dieselpriset.