Försiktighetsåtgärder vidtagna kopplade till Corona-viruset

Då vi levererar samhällskritiska tjänster till invånarna på de orter vi är verksamma i måste vi kunna producera våra tjänster dygnet runt. Som ett led i detta har vår koncern beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera smittrisken av Corona-viruset inom företaget och påverkan kopplat till våra kritiska samhällstjänster.

Våra åtgärder omfattar bland annat högt fokus på förebyggande aktiviteter som instruktioner om hosta och handhygien, vi ställer in planerade evenemang och kundträffar, vi har infört kraftiga begränsningar för tjänsteresor och besök och vi går igenom beredskapsplaner, samt löpande information till berörda kunder och intressenter.

Vår riskbedömning och rekommendationer bygger på myndigheters information och behovet av att säkerställa våra leveranser till kund. Vi följer därför rekommendationerna från våra myndigheter och arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera risker som kan uppstå och uppdaterar våra åtgärder och information därefter.

Hjälpte denna information dig? Nej