Vad är flytande biogas?

Flytande biogas är precis som det låter – biogas i flytande form. Den har samma miljöfördelar men andra användningsområden.

Biogas är ett av världens renaste bränslen och produceras från bland annat matavfall, slaktavfall och avloppsslam. Produktionen av flytande biogas (LBG - Liquid Biogas) sker i ett kompletterande steg till biogasproduktionen, där biogasen först renas från koldioxid i ett så kallat ”polseringssteg”. Sedan kondenseras gasen till flytande form genom att den kyls ner till cirka -162 grader.  Metan som är huvudinnehållet i biogas, övergår från gas till flytande form vid -161,6 grader Celsius.

Mindre volym och enkel att transportera och lagra 

Fördelarna med flytande biogas är många. Precis som med komprimerad gas får du ett bränsle som är fossilfritt, förnybart, lokalproducerat och sänker utsläppen med nästan 100 procent. När biogasen omvandlas från gasform till vätskeform blir volymen ungefär 600 gånger mindre, vilket gör att LBG är enklare att transportera och lagra. LBG kan användas till tunga transporter, inom industri och sjöfart.

LBG i siffror

  • 1 kg LBG innehåller ca 13,70 kWh energi.
  • 1 kg LBG motsvarar energiinnehållet i 1,4 l diesel.
  • 1 kg LBG motsvarar energiinnehållet i 1,1 kg gasol/LPG.
  • 1 kg LBG motsvarar energiinnehållet i 1,5 l bensin.

 

Hjälpte denna information dig? Nej