Medarbetare tankar en lastbil med flytande biogas

Guide: Så tankar du flytande biogas (LBG)

Här hittar du instruktioner för hur du tankar LBG på ett säkert sätt för gaslastbilar tillverkade av Volvo, Scania och Iveco.

Du kan tanka LBG i gaslastbilar, oavsett om de är anpassade för flytande fossilgas (LNG) eller LBG. Om du inte vet om du ska ha kall eller varm LBG eller har andra frågor om hur du tankar, ring 013- 20 80 41 så guidar vi dig. Läs instruktioner på engelska.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.
Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Så tankar du flytande biogas - steg för steg

 1. Stäng av motorn innan du tankar och använd skyddsutrustning: heltäckande kläder, handskar och skyddsglasögon.
 2. Kontrollera att LED-listen under displayen lyser grönt. Om den lyser rött går det inte att tanka. Ring då vår jour på telefonnummer 013-20 80 41.
 3. Fäst dispenserns jordlina på fordonet. Displayen visar en lastbilssymbol och en grön lampa lyser när du fäst linan på rätt sätt.
 4. Blås rent munstyckena på fordonet och LBG-dispensern med tryckluft. Anslutningen mellan fordonet och dispensern ska vara helt ren.

 5. Fäst tankningsmunstycket på fordonet och tryck handtagen framåt tills munstycket är fastlåst.
 6. Ventilera tanken vid behov.
  • Volvo: Om tanktrycket på lastbilens LBG-tank är över 10 bar, behöver du ventilera tanken genom att öppna ventilen. Stäng ventilen igen när trycket är lägre än 9 bar.
   Tryck på den blå knappen på dispensern. Lampan lyser blått när du valt kall gas.
  • Scanica eller Iveco: Om tanktrycket på lastbilens LBG-tank är över 10 bar, behöver du ventilera tanken genom att koppla på dräneringsmunstycket och öppna ventilen. Stäng ventilen igen när trycket är lägre än 9 bar. Koppla från dräneringsmunstycket.
 7. Använd ett giltigt kort i betalterminalen och välj pump 1.
 8. Nedkylning av LBG-pumpen startar. Pilar blinkar i displayen tills systemet är nedkylt. När pilarna lyser med fast sken kan du börja tanka. OBS! Börja inte tanka innan pilarna lyser med fast sken och du ser ett kilopris i displayen.
 9. Tryck på startknappen på dispensern för att börja tanka. Knappen måste hållas intryckt, annars stannar tankningen.
 10. När LBG-tanken är full stoppas fyllningen automatiskt och ”END” visas på displayen. Avbryt inte tankningen genom att trycka på nödstopp.
 11. Dra handtagen bakåt och tryck på munstyckets röda knapp för att koppla loss munstycket. Sätt tillbaka munstycket på dispensern.
 12. Ta loss och sätt tillbaka jordningskabeln. Klart!