Svensk Biogas beviljas miljonstöd för LBG-station i Nässjö

Foto: Crelle
Pressmeddelande
20 mars 2024 12:00
Svensk Biogas, dotterbolag till Tekniska verken, öppnar upp för att bygga en tankstation för flytande biogas (LBG) i Nässjö. Naturvårdsverket har beviljat klimatinvesteringsstödet Klimatklivet för satsningen, som kan innebära att en ny tankstation för flytande biogas står klar nära riksväg 40 under hösten 2025.

Det beviljade stödet möjliggör djupgående studier för att i detalj kunna titta på förutsättningarna för en tankstation för flytande biogas i Nässjö. Om Svensk Biogas går vidare med planerna blir tankstationen företagets fjärde station för flytande biogas, även kallat LBG. Sedan tidigare finns stationer i Mjölby, Linköping och Norrköping, alla strategiskt placerade nära E4 i Östergötland.

– Efterfrågan på flytande biogas fortsätter att öka, och vårt mål är att göra det enkelt att tanka hållbart. I och runt Nässjö finns det dessutom ett antal aktörer som önskar ta kliv i sin omställning mot fossilfrihet som specifikt har uttryckt önskemål om en tankstation för flytande biogas, säger Erik Nordell, produktansvarig på Svensk Biogas.

Svensk Biogas moderbolag, Tekniska verken, har en av de största produktionsanläggningarna för flytande biogas i Sverige. Det fossilfria bränslet, som produceras av matavfall och restprodukter, gör det möjligt för transport- och industrisektorn att minska sina nettokoldioxidutsläpp drastiskt. Flytande biogas minskar nettoutsläppen av koldioxid med upp till 95 procent, jämfört med fossil diesel.

Stödet som beviljats uppgår till 50% av investeringskostnaderna.

Fakta om flytande biogas:

Biogas produceras ur organiskt avfall, som exempelvis matavfall, och utöver biogas får man även biogödsel som används för ekologisk odling av livsmedel.

Flytande biogas produceras genom att biogasen renas och kyls ned till ca -162 grader i ytterligare ett produktionssteg, vilket ökar energitätheten med 600 gånger jämfört med okomprimerad biogas. Flytande biogas är effektivare att lagra och distribuera än biogas i gasform.

En lastbil som drivs med flytande biogas har en räckvidd på upp till 150 mil.

Fakta om Klimatklivet:

Klimatklivet är fokuserat på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta, det administreras av Naturvårdsverket i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna.

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att stödja investeringar som effektivt sänker växthusgasutsläpp.

För mer information, kontakta gärna:  

Erik Nordell, produktansvarig flytande biogas
Telefon: 013-30 85 42 
E-post: erik.nordell@tekniskaverken.se  

Foto: Crelle