Nytt avtal kring förvätskning av biogas ska minska utsläppen och dubblera flytande biogasproduktion

Foto: Crelle
Pressmeddelande
11 december 2023 09:00
Tekniska verken i Linköping har via upphandling slutit avtal med teknologikoncernen Wärtsilä kring processen för att uppgradera och förvätska biogas till flytande biogas. När den utbyggda biogasanläggningen i Linköping står klar 2025 kommer produktionen av flytande biogas att dubbleras från 20 till 45 ton per dag.

Utbyggnaden av den befintliga biogasanläggningen pågår just nu; projektet är delfinansierat av Klimatklivet och omfattar förutom den ökade förvätskningskapaciteten även investeringar i bland annat nya rötkammare och ny substratmottagning. När mängden flytande biogas på marknaden ökar bidrar det till att underlätta övergången från fossila alternativ. 

– Efterfrågan på flytande biogas är mycket stor, så det känns roligt att vi genom att spänna musklerna ytterligare kommer att kunna hjälpa till att möta denna. Wärtsilä Gas Solutions är starka vad gäller innovativa system och cirkulära lösningar för gasvärdekedjan och vi ser väldigt positivt på samarbetet, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef Biogas, Tekniska verken och vd Svensk Biogas. 

Wärtsiläs utrustning levereras i december 2024, och den nya anläggningen förväntas tas i drift under första halvåret 2025. Totalt sett kommer Tekniska verken-koncernen att ha en produktionskapacitet på ca: 225 GWh/år av flytande biogas efter den genomförda investeringen.  

– Vår företagspolicy är att möjliggöra koldioxidfri drift överallt där det är möjligt. Tekniska verken har kommit långt när det gäller att producera och främja flytande biogas i Sverige och vi är stolta över att ha fått förtroendet att ytterligare expandera deras befintliga anläggning, säger Magnus Folkelid, försäljningschef för biogas, Wärtsilä Gas Solutions.  

Fakta flytande biogas  
Biogas är förnybart, närproducerat och ett av världens renaste bränsle som sluter kretsloppet. Biogasen produceras ur organiskt avfall, som exempelvis matavfall, och utöver biogas får man även biogödsel som används för ekologisk odling av livsmedel. Flytande biogas produceras genom att biogasen renas och kyls ned till ca: -162 grader i ytterligare ett produktionssteg. Flytande biogas är effektivare att lagra och distribuera än biogas i gasform och kan användas som drivmedel i tunga transporter och som bränsle inom industrisektorn.  

För mer information, kontakta gärna:  

Anna Lövsén, affärsområdeschef Biogas, Tekniska verken och vd Svensk Biogas 
Telefon: 013-20 81 91 
E-post: anna.lovsen@tekniskaverken.se  

Erik Nordell, produktansvarig flytande biogas, Tekniska verken 
Telefon: 013-30 85 42 
E-post: erik.nordell@tekniskaverken.se  

Elin Saure Hasund, Sales & Marketing Coordinator, Gas Solutions Wärtsilä Marine Systems 
Telefon: +47 91 72 11 44 
E-post: elin.saurehasund@wartsila.com 

Foto: Crelle
Foto: Crelle