Tekniska verken deltar på nationellt klimatmöte

Pressmeddelande
16 juni 2023 06:30
Idag samlas representanter från näringslivet, civilsamhället, intresseorganisationer och akademin för att tillsammans med regeringen diskutera möjliga vägar till nettonollutsläpp. Bland representanterna finns Charlotta Sund, vd på Tekniska verken.

Regeringen tar i år fram en handlingsplan för hur de satta klimatmålen ska uppnås. Det nationella klimatmötet som hålls i Stockholm idag är ett sätt för regeringen att förankra den handlingsplanen.

– Vi är glada att Tekniska verken bjuds in till dessa diskussioner. Det är ett av flera sätt vi aktivt bidrar med våra tankar och erfarenheter i frågorna, säger Charlotta Sund, vd Tekniska verken

Vid mötet deltar statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Efter statsministerns inledningstal kommer paneldiskussioner att äga rum, med fokus på initiativ så som Fit for 55 och Fossilfritt Sverige.

– Tekniska verken är redan på väg mot de mål som sätts i klimatpaket och initiativ såsom Fit for 55 och Fossilfritt Sverige. Vi har i vårt arbete tydligt sett att hela nationen måste kraftsamla för att vi tillsammans ska kunna nå dessa mål. Ensam är inte stark, fortsätter Charlotta Sund

Bland de inbjudna finns branschkollegor, branschföreningar och samarbetspartners så som Stockholm Exergi, Avfall Sverige och Linköpings universitet.

– Jag ser fram emot att samtala om hur vi behöver stöd av en nationellt samlad systemsyn på resurseffektivitet, framsynta styrmedel och rätt prioriteringar för att gemensamt kunna komma i mål, avslutar Charlotta Sund

För mer information, kontakta gärna:

Charlotta Sund, vd Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Telefon: 013-30 86 50
E-post: charlotta.sund@tekniskaverken.se

Per Johannesson, Public Affairs, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Telefon: 013-30 88 60
E-post: per.johannesson@tekniskaverken.se