Strategisk etablering för flytande biogas - Innovativ uppvärmningslösning ”på köpet”

Erik Alfredsson och Anna Lövsén.
Pressmeddelande
25 november 2022 13:04
Idag öppnade Svensk Biogas sin nya tankstation för flytande biogas (LBG), strategiskt lokaliserad vid Alfredsson Transport i Norrköping. Tack vare den räknar Svensk Biogas och moderbolaget Tekniska verken med nya, betydande trafikvolymer.

- Etableringen gör att vi nu täcker in hela den östgötska delen av E4-an med våra tre tankstationer. Sedan tidigare finns vi i Mjölby och Linköping säger Anna Lövsén, vd Svensk Biogas och affärsområdeschef Biogas, Tekniska verken.

Hon tillägger att man på tankstationen kommer att kunna tanka enbart 100 procent regionalproducerad flytande biogas, utan någon inblandning av fossila komponenter som naturgas.

Efterfrågan på flytande biogas är fortsatt mycket stark både lokalt, regionalt och nationellt bland åkerier. Inte minst därför att användning av flytande biogas sänker nettokoldioxidutsläppen med ca 90 procent jämfört med diesel.

­- Försäljningen på våra LBG-mackar till lastbilar har sedan i oktober i fjol ökat med 190 procent och allt pekar på att trycket fortsätter att öka, fortsätter Anna Lövsén.

Svensk Biogas, som är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken AB, producerar den till 100 procent förnybara biogasen i egen regi vilket även borgar för hög försörjningstrygghet. Något som blivit än viktigare sedan kriget i Ukraina inleddes. Eftersom det inte finns någon koppling till fossila drivmedel kan Svensk Biogas också hålla ett konkurrenskraftigt pris, i dagsläget ca 25 procent under dieselpriset.

Erik Alfredsson, vd på Alfredsson Transport:

- Vi har idag 19 lastbilar som drivs av flytande biogas och vi köper fler och fler eftersom tekniken är mogen och driftekonomin bra. Att vi nu får en tankstation bredvid vårt åkeri underlättar övergången till biogas ytterligare.

Etableringen innefattar också en innovativ synergi för ökad resurseffektivitet som gör att fastighetsägaren nu kan använda biogas i gasform för att värma upp sina fastigheter.

- Detta är förstås en stor fördel för oss och blir möjligt genom att avkok från den flytande biogastanken kan förbrännas och generera värme till våra lokaler i nyinstallerade gaspannor. Vi använde tidigare olja för att för att värma upp dessa lokaler, förklarar Erik Alfredsson.

Projektet har delfinansierats av klimatklivet vars huvudsakliga syfte är att stödja investeringar som effektivt sänker växthusgasutsläpp.

Svensk Biogas har dessutom sedan lång tid tillbaka en stark position i Norrköping med tre tankstationer för komprimerad biogas (CBG) och förser även busstrafiken i Norrköpings tätort med biogas.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Lövsén, vd Svensk Biogas och affärsområdeschef Biogas, Tekniska verken: 013-20 81 91 eller
anna.lovsen@tekniskaverken.se

Erik Nordell, produktansvarig Biogas, Tekniska verken: 013-30 85 42 eller erik.nordell@tekniskaverken.se

Charlotta Sund, vd och koncernchef, Tekniska verken: 013-30 86 50 eller charlotta.sund@tekniskaverken.se

Erik Alfredsson, vd Alfredsson Transport AB, 011-31 26 23 eller erik@alfredssontransport.com