Norrköping får ny tankstation för flytande biogas

Pressmeddelande
08 december 2021 08:00
Under 2022 bygger Svensk Biogas en tredje publik tankstation för flytande biogas (LBG) i Östergötland. Platsen är Norrköping, närmare bestämt Kvicksilvergatan som är nära E4:an och Ingelstad.

Placeringen innebär också närhet till Alfredsson Transport AB som är en pionjär med att köra sina lastbilar på LBG. Dessutom transporterar de flytande biogas till tankstationerna i Östergötland och Västervik, vilket innebär en cirkulär lösning för bränslet.

- Vi är mycket glada över att etablera en tankstation i Norrköping, det ligger helt i linje med vår strategi att bygga världens mest resurseffektiva region. Det känns extra bra att vi dessutom ger Alfredsson Transport AB möjlighet att tanka sina fordon på hemmaplan. På det sättet kan vi stärka vårt värdefulla samarbete ytterligare, säger Erik Nordell, produktansvarig flytande biogas.

Svensk Biogas moderbolag Tekniska verken i Linköping har den största produktionsanläggningen i Sverige för flytande biogas. Flytande biogas är ett fossilfritt fordonsbränsle för tunga fordon som i detta fall dessutom är närproducerat

- Här kan vi tillsammans med våra kunder, på ett väldigt konkret sätt, bidra till regionens omställning till fossilfria transporter. Flytande biogas minskar nettoutsläppen av koldioxid med cirka 90 procent jämfört med fossil diesel, säger Erik Nordell.

Tankstationen beräknas öppna i november 2022. Projektet har fått 45 procent i stöd, beviljat av Klimatklivet.

För mer information kontakta gärna:
Erik Nordell, produktansvarig flytande biogas, Svensk Biogas/Tekniska verken i Linköping 013-30 85 42
erik.nordell@tekniskaverken.se


Erik Alfredsson, vd Alfredsson Transport AB i Norrköping
011-31 26 23
erik@alfredssontransport.com


Fakta flytande biogas:
Biogas är förnybart, närproducerat och ett av världens renaste bränsle som sluter kretsloppet och sänker nettokoldioxidutsläppen med ca 90 procent jämfört med diesel.

Biogas produceras ur organiskt avfall, som exempelvis matavfall, och utöver biogas får man även biogödsel som används för ekologisk odling av livsmedel.

Flytande biogas produceras genom att biogasen renas och kyls ned till ca -162 grader i ytterligare ett produktionssteg, vilket ökar energitätheten med 600 gånger jämfört med okomprimerad biogas. Flytande biogas är effektivare att lagra och distribuera än biogas i gasform.

En lastbil som drivs med flytande biogas har en räckvidd på upp till 150 mil.

Fakta Klimatklivet:
Klimatklivet är fokuserat på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta, det administreras av Naturvårdsverket i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna.

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att stödja investeringar som effektivt sänker växthusgasutsläpp.