Svensk-norsk klimatneutral långdistanstransport på flytande biogas

Så här ser den svensk-norska, ombyggda biogasbilen ut. Den ska transportera flygaska från förbränning i Sverige till bearbetning i Norge. Idén med att arbeta mot transport som går på flytande biogas uppstod när Tekniska verken i Linköping bestämde sig för att bygga en fabrik för flytande biogas – som nu är Sveriges största produktionsanläggning. Tillgången på bränsle i båda ändar av transportlinjen var nyckeln till framgång, säger Erik Nordell på Tekniska verken i Linköping. Foto: Helene Mathiesen/NOAH
Pressmeddelande
27 oktober 2020 14:40
Tekniska verken i Linköping, NOAH AS och Sørum Transport har införskaffat en bulkbil från Volvo som går på flytande biogas (LBG). Det innebär en minskning av växthusgasutsläpp med 90 procent jämfört med diesel.

Förra fredagen gick den första transporten av flygaska med den nya bulkbilen från Linköping i Sverige till Langøya utanför Holmestrand i Norge, en sträcka på ca 50 mil enkel väg.

- Detta är en fossilfri frakt av flygaska, och en av de allra första långa tungtransporterna som går på flytande biogas. Vi hoppas och tror att det inte blir det sista, säger chefen för NOAHs hantering och behandling av farligt avfall Tove Stuhr Sjøblom.

Projektet är ett samarbete mellan norska och svenska aktörer på leverantörs-, transportleverantörs- och kundsidan. Bilen väcker uppmärksamhet på båda sidor av gränsen.

- Detta är en milstolpe för den svenska biogassatsningen. Att vi får till gränsöverskridande tungtransporter som går på flytande biogas visar att det går att köra fossilfritt även inom denna sektor, säger Erik Nordell produktansvarig på Tekniska verken i Linköping.

Sørum Transport AS sysslar med miljö och myndigheters ramvillkor och ser att det i framtiden kommer vara ett ännu större fokus på utsläppsfria fordon.

- Vi vill vara en del av denna utveckling, och vi har inte heller något val. Fossila bränslen kommer att beskattas hårt i framtiden, och därför är det viktigt att vara med nu, säger vd:n på Sørum Transport Harry Nilsen.

Idén med att arbeta mot transport som går på flytande biogas uppstod när Tekniska verken i Linköping bestämde sig för att bygga en fabrik för flytande biogas. Detta skulle göra att en nyckelfaktor för att lyckas var på plats, nämligen tillgången till bränsle i båda ändar av transportlinjen.

– NOAH, liksom alla andra företag, måste arbeta för att minska sina utsläpp för att bidra till att uppnå klimatmålen. 90 procent av NOAHs årliga utsläpp av växthusgaser är relaterade till transport av avfall, och det finns ett centralt mål att minska detta. För NOAH är det viktigt att ständigt försöka använda mer miljövänlig teknik där det är möjligt. Projektet kommer också att leda till en viss lokal bullerminskning, samt en minskning av lokala utsläpp av växthusgaser, avslutar Tove Stuhr Sjøblom

För mer information kontakta gärna:

Erik Nordell, produktansvarig, flytande biogas (LBG) Tekniska verken i Linköping AB 004613308542
erik.nordell@tekniskaverken.se

Unni Claussen
Informationskontakt NOAH AS
0047 91517357
ucl@noah.no

Harry Nilsen, vd, Sørum Transport
0047 908 28 029