Svensk Biogas levererar 100 procent förnybart bränsle till bussarna i Norrköping

Pressmeddelande
15 maj 2020 07:22
Fredagen den 8 maj signerades ett avtal mellan Svensk Biogas och Transdev, en av Sveriges största operatörer inom persontrafik, som innebär att stadsbussarna i Norrköping från och med den 15 juni 2020 kommer att gå på biogas levererad från Svensk Biogas.

- Vi är glada att vår biogas nu får bidra till att bussarna i kollektivtrafiken i Norrköping kan köra på lokalproducerat, till 100 procent förnybart bränsle. Vi har också skrivit ett avtal med Nodra som hanterar vatten och avfall i Norrköpings kommun, som innebär att vi kommer att köpa biogas därifrån som produceras av Norrköpingsbornas avloppsslam. När det gäller Transdev har vi sedan tidigare haft ett långt samarbete med dem kring gasleveranser till bussarna i Linköping, och vi är glada att det fina samarbetet nu får fortsätta i Norrköping istället, säger Anna Lövsén, vd Svensk Biogas.

Avtalet med Transdev träder i kraft den 15 juni 2020 och gäller i 10 år.
Totalt kommer 39 bussar i Norrköping att köras på komprimerad biogas. Biogasen levereras via bussdepån på Stohagsgatan. Den depån kommer dock att ersättas av en ny bussdepå, som byggs i anslutning till den befintliga, under 2022.
I dagsläget är det 29 bussar som tankar biogas vid depån, men det kommer att utökas med 10 bussar i sommar.

Vi ser fram emot att fortsätta vara en del av Norrköping, genom att erbjuda kollektivtrafik med buss och spårvagn. I juni blir det nya biogasbussar med ökad komfort, och två nya el-bussar. Genom ett samarbetsavtal med Svensk Biogas som leverantör av biogas, säkerställer vi en robust och hållbar kollektivtrafik, säger Marie-Louise Arnell, affärschef Transdev Norrköping.

Utöver stadsbussarna i Norrköping levererar Svensk Biogas sedan tidigare även biogas till bussar i Motala och Västervik samt till fjärrbusstrafik i Norrköping.

Svensk Biogas är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping.

För mer information kontakta gärna:
Anna Lövsén, vd Svensk Biogas, 013-20 81 91
anna.lovsen@tekniskaverken.se