Svensk Biogas första mack för flytande biogas invigd

Pressmeddelande
19 september 2019 13:00
Idag, torsdagen den 19 september, skedde en historisk invigning då Svensk Biogas klippte bandet för sin allra första tankstation för flytande biogas (LBG) för lastbilar. Samtidigt gick startskottet för ett unikt samarbete mellan Svensk Biogas och Toyota Material Handling, där Toyota ställer om till fossilfritt genom att ersätta gasol med förnyelsebar biogas i sitt truckmåleri.

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB (TMHMS) i Mjölby och Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas i Linköping, har ett unikt samarbete. Toyota ersätter sedan augusti i år den fossila gasolen, som varit det bränsle som primärt använts för att driva tork- och härdugnar i målerierna, med flytande biogas. Avtalet sträcker sig över 10 år och omfattar upp till 25 GWh flytande biogas per år, vilket räcker för att tillverka mer än 130 000 truckar om året hos Toyota. Den flytande biogasen kommer att produceras på Tekniska verkens nya produktionsanläggning i Linköping

- Samarbetet med Toyota är ett stort och mycket viktigt steg för Tekniska verken som tillsammans med våra kunder bygger världens mest resurseffektiva region. Satsningen innebär att vi nu kan erbjuda flytande biogas till såväl industrin som till tunga transporter och bussar i lokaltrafiken, säger Charlotta Sund, koncernchef och vd för Tekniska verken, samt styrelseordförande i Svensk Biogas.

Utöver att ersätta gasolen i produktionen pågår också ett samarbete mellan parterna med syfte att utvärdera omställning till flytande biogas, istället för fossilt fordonsbränsle för tunga transporter till och från Toyotas anläggning i Mjölby. Den första lastbilen på flytande biogas inom ramen för samarbetet börjar rulla i slutet av året.

Svensk Biogas har nu öppnat sin första publika tankstation för flytande biogas(LBG), i anslutning till E 4:an i Mjölby. Vid tankstationen finns det även möjlighet att tanka komprimerad biogas (CBG). Tankstationen är delfinansierad av Klimatklivet. Svensk Biogas har sedan tidigare tolv stycken tankstationer för CBG i Östergötland och i Västervik.

- Flytande biogas är ett jättebra fossilfritt fordonsbränsle för tunga fordon, som dessutom är närproducerat, och vi ser därför att det kommer bli en nyckel i regionens omställning till fossilfria transporter. Vi planerar att under 2020 bygga tankstation för flytande biogas även i Linköping, säger Anna Lövsén, vd på Svensk Biogas.

 

För mer information kontakta gärna:
Anna Lövsén, vd Svensk Biogas, 013 - 20 81 91
anna.lovsen@tekniskaverken.se

Sara Anderberg, pressansvarig, Toyota Material Handling, 073-078 91 34
sara.anderberg@toyota-industries.eu  


Fakta:


Biogas
 är förnybart, närproducerat och ett av världens renaste bränsle som sluter kretsloppet. Biogasen produceras ur organiskt avfall, som exempelvis matavfall, och utöver biogas får man även biogödsel som används för ekologisk odling av livsmedel. Flytande biogas produceras genom att biogasen renas ytterligare och därefter kyls ned till ca -162 grader i ytterligare ett produktionssteg. Flytande biogas är enklare och effektivare att lagra och distribuera än biogas i gasform.

Den totala investeringskostnaden för projektet att uppföra en tankstation för flytande och komprimerad biogas, beräknas till ca 25 miljoner kronor. 48 procent av kostnaden (11,9 miljoner kronor) bistår Klimatklivet med och resterande 52 procent (13,1 miljoner kronor) av Svensk Biogas. 

Läs mer om Svensk Biogas satsning på flytande biogas här

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB (TMHMS) är den största enheten inom Toyota Material Handling Europe. Drygt 1500 personer arbetar med utveckling och produktion av lagertruckar och helhetslösningar för materialhantering och med utveckling av morgondagens lösningar för materialhantering. Under 2017 producerades drygt 85 000 truckar vid anläggningen i Mjölby. Ca 200 ingenjörer arbetar med utveckling inom Future concepts, telematik och automation.

Klimatklivet är fokuserat på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta och administreras av Naturvårdsverket i samverkan med andra centrala myndigheter samt länsstyrelserna. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att stödja investeringar som effektivt sänker växthusgasutsläpp.