Tekniska verken och Siemens har ingått avtal om flytande biogas (LBG)

Bild: Peter Almqvist Head of production technology, Siemens, Anna Lövsén vd Svensk Biogas               och Richard Olsson Production Manager Testing, Siemens.
Pressmeddelande
19 juni 2019 11:21
Siemens i Finspång och Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas i Linköping, signerade idag ett avtal som innebär att Svensk Biogas kommer att leverera flytande biogas till Siemens från och med nästa år.

Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång tillverkar gasturbiner, som när de testas körs på flytande naturgas (LNG). Från och med 1 januari 2020 kommer en del av naturgasen att ersättas av biogas (LBG) i ett utvecklingsprojekt. Biogasen levereras från Svensk Biogas och kommer att produceras på Tekniska verkens nya produktionsanläggning för flytande biogas i Linköping.

- Samarbetet med Siemens är ytterligare ett viktigt steg i Tekniska verkens vision, att vi tillsammans med våra kunder bygger världens mest resurseffektiva region. Satsningen på vår nya produktionsanläggning innebär att vi nu kan erbjuda flytande biogas till såväl industrin som till tunga transporter och bussar i framtiden. Flytande biogas är ett mycket bra fossilfritt bränsle som dessutom är närproducerat, och vi ser därför att det kommer bli en nyckel i regionens omställning till fossilfria alternativ, både när det gäller industrin och transporter, säger Anna Lövsén, vd för Svensk Biogas.

- Bränsleflexibilitet är en viktig del i den globala energiomställningen och något som vi på Siemens har jobbat aktivt med i många år. Våra gasturbiner kan redan idag köras på biogas och även vätgas utöver naturgas. I och med detta avtal tar vi första steget för att kunna ställa om vår egen testverksamhet till förnybara bränslen som en del i vårt interna hållbarhetsarbete inom produktionen, säger Hans Holmström, vd Siemens Industrial Turbomachinery AB.

 

För mer information kontakta gärna:
Anna Lövsén, vd Svensk Biogas, 013-20 81 91
anna.lovsen@svenskbiogas.se

 

Fakta flytande biogas:
Biogas är förnybart, närproducerat och ett av världens renaste bränsle som sluter kretsloppet. Biogasen produceras ur organiskt avfall, som exempelvis matavfall, och utöver biogas får man även biogödsel som används för ekologisk odling av livsmedel. Flytande biogas produceras genom att biogasen renas och kyls ned till ca -162 grader i ytterligare ett produktionssteg. Flytande biogas är effektivare att lagra och distribuera än biogas i gasform

Den totala investeringskostnaden för projektet att uppföra en produktionsanläggning för flytande biogas vid Tekniska verkens biogasanläggning, beräknas till drygt 80 miljoner kronor. Klimatklivet bistår med 30,6 miljoner kronor och resterande del finansieras av Tekniska verken. Klimatklivet är fokuserat på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta och administreras av Naturvårdsverket i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att stödja investeringar som effektivt sänker växthusgasutsläpp.