Så tankar du flytande biogas (LBG)

Är du osäker på om du ska tanka med kall eller varm LBG, eller har  frågor om hur du tankar, ring 013-20 80 60. Volvo tankas med kall LBG. Scania och Iveco tankas med varm LBG.

Så tankar du kall LBG

 1. Stäng av motorn och ta på dig skyddsutrustning (handskar och skyddsglasögon).
 2. Kontrollera att dispensern är driftklar. Den gröna LED-listen under displayen ska lysa. Om den lyser rött går det inte att tanka. Ring då vår jour på telefonnr 013-20 80 41.
 3. Fäst dispenserns jordlina på fordonet. Displayen visar en lastbilssymbol och en grön lampa lyser vid dispensern när du fäst linan korrekt.
 4. Blås rent munstyckena på fordonet och LBG-dispensern med tryckluft.  
  Anslutningen mellan fordonet och dispensern ska vara helt ren.
 5. Fäst LBG-fyllningsslangen på fordonet.
 6. Kontrollera fordonets tanktryck på lastbilens LBG-tank på manometern. 
  Om trycket är över 10 bar, dränera ner trycket under 9 bar enligt instruktionen nedan. Gå annars vidare till steg 7.

  a. Dränera övertrycket ner till under 9 bar genom att öppna ventilen på lastbilens         LBG-tank.

  b. Stäng därefter dräneringsventilen på LBG-tanken.

 7. Välj kall LBG genom att trycka in den blå knappen på dispensern. 
  Lampan lyser blått när du valt kall vätska.
 8. Använd ett giltigt kort i betalterminalen och välj pump 1.
 9. Nedkylning av LBG-pumpen startar. Pilar blinkar i displayen under cirka 2-3 minuter – ibland kan det ta längre tid om systemet inte är nedkylt. När pilarna lyser med fast sken kan du börja tanka. OBS! Börja inte tanka innan pilarna lyser med fast sken och du ser ett kilopris i displayen.
 10. Tryck på startknappen på dispensern för att börja tanka. Knappen måste hållas intryckt genom hela tankningen, annars stannar fyllningen.
 11. Tankningen avslutas om startknappen inte har tryckts in inom 10 sekunder under pågående tankning. När LBG-tanken är full stoppas fyllningen automatiskt och ”END” visas på displayen.
 12. Sätt tillbaka fyllningsslangen i hållaren på dispensern.
 13. Ta loss och sätt tillbaka jordningskabeln.
 14. Om du vill ha kvitto, stoppa in kortet i terminalen efter slutförd tankning.

Så tankar du varm LBG

 1. Stäng av motorn och ta på dig skyddsutrustning (handskar och skyddsglasögon).
 2. Kontrollera att dispensern är driftklar. Den gröna LED-listen under displayen ska lysa. Om den lyser rött går det inte att tanka. Ring då vår jour på telefonnr 013-20 80 41.
 3. Fäst dispenserns jordlina på fordonet. Displayen visar en lastbilssymbol och en grön lampa lyser vid dispensern när du fäst linan korrekt.
 4. Kontrollera fordonets tanktryck på lastbilens LBG-tank på manometern. 
  Om trycket är över 10 bar, dränera ner trycket under 9 bar enligt enligt instruktionen nedan. Gå annars vidare till steg 5.

  a. Blås rent munstyckena på fordonet och dräneringsmunstycket med tryckluft.             Anslutningen mellan fordonet och dräneringsmunstycket ska vara helt ren.

  b. Fäst dräneringsmunstycket på fordonets dräneringsventil.

  c. Dränera övertrycket ner till under 9 bar och stäng därefter dräneringsventilen på       LBG-tanken.

  d. Koppla från dräneringsmunstycket och sätt tillbaka det på dispenserns hållare.

 5. Blås rent munstyckena på fordonet och LBG-dispensern med tryckluft, och fäst sedan LBG-fyllningsslangen på fordonet.
 6. Använd ett giltigt kort i betalterminalen och välj pump 1.
 7. Nedkylning av LBG-pumpen startar. Pilar blinkar i displayen under cirka 2-3 minuter – ibland kan det ta längre tid om systemet inte är nedkylt. När pilarna lyser med fast sken kan du börja tanka. OBS! Börja inte tanka innan pilarna lyser med fast sken och du ser ett kilopris i displayen.
 8. Tryck på startknappen på dispensern för att börja tanka. Knappen måste hållas intryckt genom hela tankningen, annars stannar fyllningen.
 9. Tankningen avslutas om startknappen inte har tryckts in inom 10 sekunder under pågående tankning. När LBG-tanken är full stoppas fyllningen automatiskt och ”END” visas på displayen.
 10. Sätt tillbaka fyllningsslangen i hållaren på dispensern.
 11. Ta loss och sätt tillbaka jordningskabeln.
 12. Om du vill ha kvitto, stoppa in kortet i terminalen efter slutförd tankning.
Hjälpte denna information dig? Nej