Flytande biogas - ren drivkraft från Linköping

Med flytande biogas (LBG) kan industri och tung trafik ställa om till fossilfritt med minimala koldioxidutsläpp. Från och med januari 2020 kan vi erbjuda närproducerad flytande biogas från Linköping. Vår första LBG-mack finns i Mjölby och våren 2020 öppnar ytterligare en i Linköping.

Tillsammans med vårt moderbolag Tekniska verken har vi mer än 20 års erfarenhet av att producera och sälja biogas. Nu ökar vi takten och tar nästa steg för att göra framtiden fossilfri. Med flytande biogas kan vi erbjuda förnybar energi som ersätter fossila bränslen inom industri och tunga transporter.

Tanka flytande biogas i Mjölby – och snart i Linköping

Hösten 2019 öppnade vår första mack för flytande biogas. Den ligger i Mjölby på Hallevadsgatan, nära avfarten från E4:an och Toyota Material Handlings kontor. Från macken förses även Toyota med flytande biogas till sin produktionsprocess. Intill LBG-macken finns även en mack för komprimerad gas för personbilar och lätta lastbilar.

Vår andra LBG-mack öppnar i Linköping under våren 2020. Även där kommer vi etablera en mack för komprimerad gas.

Lokalproducerad i Linköping

Den flytande biogasen kommer att produceras på Tekniska verkens nya anläggning i Linköping. Anläggningen byggs intill den befintliga produktionsanläggningen som har funnits i över 20 år. Den finansieras delvis med pengar från Klimatklivet och driftsätts i början av 2020. Ungefär hälften biogasen som produceras där kommer att kunna kondenseras till flytande form.

Tillsammans med vårt moderbolag Tekniska verken ansvarar vi för hela kedjan. Från insamling av matavfall, till biogasproduktion, kondensering av biogas till flytande biogas och slutligen transport av LBG till slutkunden.


Vill du veta mer om vår satsning på flytande biogas?

Erik Nordell

Produktansvarig för flytande biogas (LBG)
013-30 85 42
erik.nordell@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej