Flytande biogas - ren drivkraft från Linköping

Svensk Biogas är en del av Tekniska verken. Tillsammans har vi mer än 20 års erfarenhet av att producera och sälja biogas. Nu ökar vi takten och tar nästa steg för att göra framtiden fossilfri.

Med flytande biogas kan vi erbjuda förnybar energi som ersätter fossila bränslen inom industri och tunga transporter. 

Tankstationer för flytande biogas i Mjölby och Linköping 

Under hösten 2019 öppnade vår första mack för flytande biogas, som ligger i Mjölby på Hallevadsgatan, nära avfarten från E4:an och Toyota Material Handlings kontor. Från macken förses även Toyota med flytande biogas till sin produktionsprocess. Intill LBG-macken finns även en mack för komprimerad gas för personbilar och lätta lastbilar.

Vår andra LBG-mack finns i Linköping på Tjälvegatan. Även här finns en mack för komprimerad gas för personbilar och lätta lastbilar. 

Producerad  i Linköping

Den flytande biogasen produceras på Tekniska verkens nya anläggning i Linköping. Anläggningen byggs intill den befintliga produktionsanläggningen som har funnits i över 20 år. Den finansieras delvis med pengar från Klimatklivet och driftsätts i början av 2020. Ungefär hälften biogasen som produceras kommer att kunna kondenseras till flytande form.

Tillsammans med Tekniska verken ansvarar vi för hela kedjan. Från insamling av matavfall, till biogasproduktion, kondensering av biogas till flytande biogas och slutligen transport av LBG till slutkunden.

Vill du veta mer om vår satsning på flytande biogas?

Erik Nordell

Produktansvarig för flytande biogas (LBG)
013-30 85 42
erik.nordell@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej