Aktuell driftinformation

LBG, Mörtlösa Linköping

Under hösten genomför vi ett projekt för att utöka tankningskapacitet för LBG på Mörtlösa tankstation i Linköping. Detta genom att bygga ytterligare en fristående dispenser för LBG-tankning (en separat pumpö).

I höst bygger vi ytterligare en fristående dispenser för LBG-tankning (en separat pumpö). Arbetet beräknas starta 30 augusti och vara färdigt under oktober 2021. Under denna period kommer det vara trängre än normalt på tankstationen och det kommer tidvis förekomma byggtrafik och arbetsfordon. Tankstationen är dock öppen precis som vanligt, förutom ett kortare avbrott under driftsättningen i oktober.

Hjälpte denna information dig? Nej