Skatt på biogas

Sverige har sedan länge haft skattebefrielse på förnybar biogas som drivmedel för fordon. I mars 2023 förklarade EU-domstolen det beslutet som ogiltigt. Just nu diskuterar EU och Svenska staten möjligheten att återinföra skattebefrielsen. Vi vet ännu inte när eller om det kommer att ske. Svensk Biogas har sedan den 9 mars stått för halva skattekostnaden, men från den 27 september 2023 kommer du att få betala hela skattekostnaden.  

Frågor och svar

Sverige har sedan länge haft skattebefrielse på förnybar biogas som drivmedel för fordon. År 2020 sökte Sverige godkännande från EU för att skapa långsiktighet i detta och fick ett godkänt undantag från skatt för biogas fram till 2030. Eftersom skattebefrielsen är att betrakta som ett statsstöd måste EU godkänna sådana stöd av konkurrensskäl.

Vi på Svensk Biogas driver givetvis frågan för att politiken ska återinföra skattebefrielsen. När och om det kommer att ske vet vi ännu inte. 

Skatten började gälla den 9 mars 2023 och vi stod fram till och med den 26 september för halva skattekostnaden. Från och med den 27 september kommer du att få betala hela kostnaden. Vi fortsätter givetvis driva frågan om att återinföra skattebefrielsen. 

När vi beslutade att täcka halva skattekostnaden informerade vi också om att detta kunde förändras om inga kompenserade åtgärder kom på plats. Det finns ännu inget beslut gällande åtgärder kopplat till skattebefrielse på biogas. Vi har försökt bidra så gott vi kunnat till att hålla nere priserna. Men eftersom framtiden är så pass oviss har vi tyvärr inte längre möjlighet att fortsätta att stå för halva kostnaden.

Med hela skattekostnaden innebär det en prisökning på cirka 4,7-5 kr/kg inklusive moms. Tidigare ökning var alltså bara hälften av detta. 

Så mycket ökar priset nu

 
Datum LBG, kr/kg CBG, kr/kg
Pris till och med den 26 september Från 27,48 Från 25,87
Pris efter den 26 september Från 29,98 Från 28,25

 

Nej, jämfört med priset på bensin och diesel är biogas även med hela skattekostnaden billigare när du tankar hos oss på Svensk Biogas. 

Det tyska företaget kände sig orättvist behandlade. Detta eftersom Svenska gashandlare i södra Sverige har kunnat importera exempelvis subventionerad Dansk biogas – och dessutom kunna sälja den utan skatt i Sverige. Observera att Svensk Biogas aldrig har importerat biogas från Danmark. Vår biogas produceras lokalt i Östergötland. Andra länder i EU har styrmedel för produktion av biogas istället för skattelättnad vid användning av biogas.

Skattebefrielsen för biogas har varit en förutsättning för biogasens konkurrenskraft. Den långsiktighet i styrmedel och skattefrihet vi trodde fanns fram till år 2030 är nu osäker. Vi ställer oss starkt kritiska till en skatt på biogas, det handlar dessutom om en ”koldioxidskatt” på ett drivmedel som inte tillför koldioxid till atmosfären och minskar klimatpåverkan med över 90 procent (2022 års data).