Skatt på biogas

Sverige har sedan länge haft skattebefrielse på förnybar biogas som drivmedel för fordon. Beslutet om förlängd skattebefrielse har ogiltigförklarats av EU-domstolen och domen har nu vunnit laga kraft. Det betyder att det från och med den 9 mars 2023 tillkommer en skatt på 4,7-5 kronor per kilo. 

Frågor och svar

Sverige har sedan länge haft skattebefrielse på förnybar biogas som drivmedel för fordon. År 2020 sökte Sverige godkännande från EU för att skapa långsiktighet i detta och fick ett godkänt undantag från skatt för biogas fram till 2030. Eftersom skattebefrielsen är att betrakta som ett statsstöd måste EU godkänna sådana stöd av konkurrensskäl.

Vi på Svensk Biogas driver givetvis frågan för att politiken ska återinföra skattebefrielsen. När och om det kommer att ske vet vi ännu inte. 

Skatten började gälla den 7 mars och vi kommer att uppdatera priser på våra tankstationer natten till den 9 mars. 

Skatten innebär en prisökning på cirka 4,7-5 kr/kg inklusive moms.

Nej, jämfört med priset på bensin och diesel är biogas även med skatt billigare när du tankar hos oss på Svensk Biogas. 

Det tyska företaget kände sig orättvist behandlade. Detta eftersom Svenska gashandlare i södra Sverige har kunnat importera exempelvis subventionerad Dansk biogas – och dessutom kunna sälja den utan skatt i Sverige. Observera att Svensk Biogas aldrig har importerat biogas från Danmark. Vår biogas produceras lokalt i Östergötland. Andra länder i EU har styrmedel för produktion av biogas istället för skattelättnad vid användning av biogas.

Skattebefrielsen för biogas har varit en förutsättning för biogasens konkurrenskraft. Den långsiktighet i styrmedel och skattefrihet vi trodde fanns fram till år 2030 är nu osäker. Vi ställer oss starkt kritiska till en skatt på biogas, det handlar dessutom om en ”koldioxidskatt” på ett drivmedel som inte tillför koldioxid till atmosfären och minskar klimatpåverkan med över 90 procent (2022 års data).