Om oss

I mer än 20 år har det producerats biogas i Linköping. Tillsammans med moderbolaget Tekniska verken är Svensk Biogas ledande på marknaden.

Svensk Biogas i Linköping AB är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping AB (publ) och vårt uppdrag är att köpa, sälja och distribuera biogas i regionen. I Östergötland och Västervik driver vi 12 publika gasmackar och förser även kollektivtrafiken med biogas på våra bussdepåer i Linköping, Norrköping, Västervik och Motala. Produktionen av biogas och biogödsel sker i Tekniska verkens regi som även driver forskning och utveckling inom biogasområdet.

20 år av biogas i Linköping

Linköping Biogas AB bildades 1996 av Tekniska verken i Linköping, Swedish Meats och LRF. Linköping hade under 1980-talet och början av 1990-talet stora problem med luftkvaliteten i innerstan på grund av trafiken, samtidigt som slakterinäringen i Linköping hade problem att hantera sina restprodukter. Linköping Biogas startades därför med uppdraget att producera biogas till innerstadsbussarna i Linköping och leverera en kvalitetssäkrad gödning till jordbruket. Samtidigt fick slakterinäringen avsättning för sina organiska restprodukter som användes till biogasproduktionen.

Lokalproducerat i Linköping

Biogasen som säljs på våra mackar produceras i Linköping på en produktionsanläggning som drivs av moderbolaget Tekniska verken i Linköping.

Svensk Biogas bildas

Svensk Biogas i Linköping AB bildades 2003 för att ta över ansvaret för biogasaffären och den regionala expansionen i form av utbyggnad av mackar. Under 2004 slogs Linköping Biogas och Svensk Biogas ihop till ett bolag. Verksamheten är i dag helägd av Tekniska verken. Swedish Meats och LRF är med som intressenter i form av långsiktiga kunder och leverantörer.

Framtiden är fossilfri

I mars 2014 flyttades biogas- och biogödselproduktionen till moderbolaget Tekniska verken. Främsta anledningen är att det finns samordningsvinster mellan biogas- och vattenproduktion. Svensk Biogas fortsätter ansvara för marknad, försäljning och distribution av biogas.

Tekniska verken-koncernen fortsätter satsa på framtidens bränsle och 2019 kommer bolaget att kunna erbjuda flytande biogas för tunga transporter för tunga fordon och industri.