Driftinformation

Rydsvägen, Vallarondellen i Linköping ( 2023-12-02)

Nu går det bra att tanka på vår mack vid Rydsvägen, Vallarondellen i Linköping  igen. Vi beklagar verkligen att åtgärdandet av den kompressor som havererade tagit mycket längre tid än vi velat och från början trott. Orsaken är en oförutsedd svårighet att få fram kritisk reservdel. Vi försöker lära oss av detta och arbetar med åtgärder för att inte hamna i liknande situation framöver.