Flytande biogas - för fossilfria transporter och industri

Flytande biogas (LBG) är förnybart, fossilfritt och lokalproducerat. Tillsammans med vårt moderbolag Tekniska verken gör vi det möjligt för fler att ställa om till ett av världens renaste bränslen.