Varför välja biogas?

Biogas är ett av de bästa alternativen på marknaden om du vill minska din klimatpåverkan från bilkörning. Det är ett förnybart och fossilfritt bränsle som minskar utsläppen med 95 procent. 

Detta får du hos Svensk Biogas:

  • Minst 97 procent lokalproducerad, förnybar och fossilfri biogas.
  • Minskade utsläpp med 95 procent jämfört med fossilbil.
  • Du bidrar till att nå klimatmålen om en fossilfri fordonsflotta till 2030.
  • Du är med och bidrar till ett hållbart jordbruk och bidrar till fler gröna jobb i regionen.
  • Du ser till att vi kan göra fler satsningar på biogas och att vi kan underhålla det lokala gasnätverket.
I praktiken kör du din biogasbil på dina egna matrester.

I praktiken kör du din biogasbil på dina egna matrester.

Ren drivkraft från Sverige, Östergötland, Linköping och familjen Svensson i Tannefors

Biogasen tillverkas bland annat på kommuninvånarnas matrester och slam från avloppsverket, så i praktiken kör du bil på dina egna bananskal och det du har spolat ner i toaletten. När biogas används i stället för bensin och diesel minskar utsläppen med 95 procent. Eftersom biogas bildas under en naturlig nedbrytningsprocess av biologiskt material, är den till skillnad från bensin och diesel en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp.

Du är med och sluter flera cirklar

Biogas tillför ingen ny koldioxid till atmosfären, utan det är samma koldioxid som bundits i gröna växter som återförs. Du kör i princip på solenergi som först bundits i gröna växter och sedan omvandlats till biogas. Därefter börjar kretsloppet om när växterna på nytt tar upp koldioxiden.

I produktionsprocessen bildas dessutom biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket och gör att bönder kan odla kravmärkt och ekologisk mat. Matresterna kan sedan i sin tur bli till ny biogas. Genom att köra på biogas bidrar du alltså till att sluta flera cirklar.

Med biogas i tanken så bidrar du till en bättre framtid.

Med biogas i tanken så bidrar du till en bättre framtid.

 

Skillnaden på gas och gas?

Vad är egentligen fordonsgas, naturgas och biogas? Vi reder ut begreppen.

  • Fordonsgas är samlingsnamnet på all gas som du kan tanka din gasbil med och är en blandning av naturgas och biogas. Den måste bestå av minst 50 procent fossilfri biogas.
  • Naturgas är en fossil gas, som bildats under miljontals år och lagrats i jordskorpan, precis som olja.
  • Flytande naturgas är naturgas som kylts ner till flytande form. Enklare att lagra och transportera.
  • Biogas är en förnybar och fossilfri gas som bildas när organiskt avfall bryts ner.
  • Flytande biogas är biogas som kylts ner till flytande form. Enklare att lagra och transportera.
Hjälpte denna information dig? Nej