Biogasens miljöpåverkan

Från 1 oktober 2021 ska alla tankställen i Sverige visa miljöinformation om tillgängliga drivmedel. Informationen hittar du på en dekal vid bränslepumpen. Här kan du läsa mer om vad vår biogas innehåller och vilken klimatpåverkan den har.

Beslutet att införa miljöinformation om drivmedel på alla tankstationer är ett krav från Energimyndigheten på uppdrag av regeringen. Informationen baseras på föregående års hållbarhetsredovisning för respektive drivsmedelsaktör och kommer uppdateras årligen. Vi på Svensk biogas välkomnar beslutet! Genom kravet tvingas drivmedelsaktörer öka transparensen kring sitt drivmedels klimatpåverkan, och du som konsument kan känna dig stolt över och trygg i att välja biogas som drivmedel.

Bara förnybara råvaror i vår biogas

 

Störst andel av råvaran kommer från Sverige

All komprimerad biogas som vi producerar består av 100 % förnybar råvara från Sverige och Norge. År 2020 var 87 procent av råvaran av svenskt ursprung och 13 procent av norskt ursprung. Råvaran består av matavfall och avloppsslam från kommuninvånare i Östergötland, avfall från slakteri och livsmedelsindustri, restprodukter från etanoltillverkning samt fettavskiljarslam från restaurang och storkök.

Så mycket minskade du utsläppen år 2020 om du valde biogas istället för fossilt bränsle

Har du valt biogas som drivmedel minskade du förra året utsläppen med 88 % jämfört med om du hade kört på bensin eller diesel.