Ren drivkraft från Östergötland

Från hösten 2019 förändrar vi förutsättningarna för förnybart bränsle i Östergötland. Vi satsar på flytande biogas