Aktuella priser

Frågor om prissättning

Ibland dyker det upp frågor från våra kunder om hur priset på biogas är kopplat mot bensinpriset.

När du tankar hos Svensk Biogas får du ett förnybart, lokalproducerat bränsle som minskar farliga utsläpp, till skillnad mot fossila bränslen som bensin och diesel. Dessa utsläpp påverkar både vår hälsa och miljö.

Vi vill inte bara erbjuda marknadens renaste fordonsbränsle utan även kunna konkurrera prismässigt med de fossila alternativen. Över åren har dock substratmarknaden förändrats för biogasproduktion, vilket tydligt påverkar vår produktionskostnad för biogas. Substratpriserna har över tid tyvärr ökat mer än priset på olja och bensin vilket leder till minskade marginaler. Den situation vi nu ser med snabbt fallande bensinpriser gör därför att vi på kort sikt har svårt att konkurrera med både det lägsta priset och den högsta miljönyttan.

Svensk Biogas har en hög tillgänglighet med 10 publika tankställen i regionen och när du tankar hos oss får du alltid den högst möjliga andelen biogas, fysiskt i din tank. 2015 bestod vår sålda fordonsgas av hela 96 % biogas vilket vi är mycket stolta över.

Rabatt med Svensk Biogaskort

Du som tankar med Svensk Biogaskort har 13 öre rabatt/kg på våra tankstationer.

Aktuella priser