Pressmeddelanden

Naturvårdsverket har inom sitt program Klimatklivet beviljat Svensk Biogas stöd upp till 19,3 miljoner kronor för en omfattande utbyggnad av infrastrukturen för biogas i Kalmar län.

wbykmhbxu6mzij2gvltj.jpg

Svensk Biogas i Linköping har tecknat avtal om leverans av knappt 8 miljoner kilo biogas under en tioårsperiod till Söne Buss AB i Västervik. Leveransstart sker i augusti 2017 är en följd av Kalmar Länstrafiks upphandling av busstrafik i länet.

Katrineholm Vatten och Avfall AB förvärvar Tekniska verkens uppgraderingsanläggning och Svensk Biogas tankstation för biogas i Katrineholm. Från och med den 1 november tas driften av macken, som kommer att gå under namnet Rosenholm Biogas, över.

Tekniska verkens biogassatsning har sedan starten för 20 år sedan präglats av innovation och miljötänkande, och har idag utvecklats till en väl fungerande marknad för ett av världens renaste fordonsbränslen. Nu ser företaget över möjligheten att fokusera på en fortsatt utveckling av själva biogasproduktionen, vilket betyder att biogasmackarna skulle kunna övertas av andra aktörer på marknaden.

Tekniska verken-koncernen samlar sin verksamhet inom forskning, utveckling och produktion av biogas inom moderbolaget. Det innebär att både produktionsanläggningen i Linköping och Norrköping kommer att drivas av Tekniska verken. Svensk Biogas som tidigare drev produktionen kommer att fortsätta ansvara för marknad, försäljning och distribution.

Mattias Philipsson har av styrelsen utsetts till ny vd på Svensk Biogas och tillträder tjänsten den 1 januari 2013. Mattias kommer närmast från att ha arbetat med Tekniska verkens internationella verksamhet som vd för bolaget Usitall.

Tekniska verken i Linköping ska hjälpa regionen Vestfold i Norge att bygga landets första biogasanläggning för matavfall och organiska restprodukter. Enligt det nya avtalet säljer Tekniska verken unik kompetens till Norge och bygger dessutom på sina erfarenheter ytterligare genom att vara med och planlägga en biogasanläggning i Norge. 

Försäljningen av biogas har ökat med 19 procent i Östergötland det senaste året. Det visar färska siffror från SCB. Drygt 10 miljoner kubikmeter biogas såldes under 2011 i länet. Totalt i hela Sverige såldes 75 miljoner kubikmeter biogas. Det är en ökning med drygt 27 procent jämfört med 2011.

Swedish Biogas International (SBI), Svensk Biogas och Tekniska verken har skrivit ett nytt avtal om fortsatt samarbete. Avtalet bygger på ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter inom biogasproduktion.

Svensk Biogas är mitt uppe i en expansiv fas och vill dela bolaget i två delar för att renodla verksamheterna. Genom att bilda ett produktionsbolag och ett marknads-/distributionsbolag ökar fokus på respektive kärnverksamhet och det blir lättare att skapa regionala samarbeten.