Svensk Biogas bygger ny biogasmack och bussdepå i Västervik

Just nu bygger Svensk Biogas en kompressorstation för tankning av bussar samt en publik mack i Västervik, som kommer att ligga på Lunnargatan 1.

Förra året tecknades avtal mellan Söne Buss AB och Svensk Biogas i Linköping om att leverera biogas till busstrafiken i Västervik under en tioårsperiod. I mars påbörjades bygget av en kompressorstation där bussarna ska tanka biogas och nu är bygget i slutfasen. Den 21 augusti beräknas det vara trafikstart för bussarna. Den publika macken som kommer ligga i anslutning till bussdepån väntas vara klar ungefär samtidigt.

Lokalproducerat och driftsäkert

Västervik Biogas kommer leverera lokalproducerad biogas till den nya tankstationen. För att säkra kapaciteten kommer Svensk Biogas även distribuera biogas från Linköping samt bygga en tank för flytande metan som en extra reserv. Detta innebär att Västervik kan försörjas med biogas från tre olika håll vilket ger en hög kapacitet och driftsäkerhet. Hela satsningen i Västervik kostar drygt 20 miljoner och 40 procent finansieras av Klimatklivet.

”Bygger för framtiden”

Mattias Philipsson, vd på Svensk Biogas, säger i en kommentar:
- Vi är otroligt glada att kunna leverera biogas utanför Östergötland och ser fram emot att utveckla marknaden i Västervik. Vi välkomnar alla biogaskunder i Västervik till oss på Svensk Biogas. Biogas är ett av de bränslen som hjälper Sverige nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 och det händer mycket positiva saker för gasbranschen just nu. Vi bygger för framtiden och satsar på mer biogas i vårt närområde.

Förutom satsningen i Västervik, byggs det samtidigt en ny tankstation i södra Linköping som också kommer att invigas i höst.