Vi sätter höga klimatmål!

Fredagen den 24 mars var vi med och satte tuffa klimatmål!
Tillsammans med övriga företag i Östgötautmaningen satte vi ett gemensamt mål att ha 100 procent fossilfria inrikes transporter före år 2030. Det är mål som är tuffare än det nationella målet som innebär en reduktion med 70 procent till 2030.

Men Svensk Biogas vågar lova mer än så. Vårt mål är att vi ska ha 100 procent fossilfria transporter till år 2022!

...

-Vi vill på detta sätt visa marknaden och politiken att omställningen är möjlig redan idag och att vi därför sätter tuffare mål än de vågar göra, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Biogas.

Tillsammans med övriga företag i Östgötautmaningen skickar vi utmaningen vidare till alla företag i Östergötland. Vi är övertygade om att Östergötland har alla förutsättningar för att gå före och leda omställningen.

Läs mer och anta utmaningen för ett Fossilfritt Sverige: bit.ly/2nEk3HX