Svensk Biogas bygger en ny tankstation i Tannefors, och från och med idag, onsdagen den 22 november kommer gas att förbrännas på plats vid bygget. När det sker kan en eldslåga uppstå vilket är helt naturligt under processen.

Förbränning av gas krävs för att den nya tankstationen ska kunna anslutas till det befintliga gasnätet i Linköping, den medför ingen fara eller negativ miljöpåverkan.

Facklan kommer i första hand att brinna dagtid under ett par veckor, men det kan även hända att den senare brinner under andra tider på dygnet. Det hela sker under kontrollerade former med behörig personal på plats.

Svensk Biogas räknar med att inviga tankstationen i mitten av december.

För mer information kontakta gärna:

Andreas Johansson, projektledare, Tekniska verken i Linköping, 013-30 84 73
andreas.johansson@tekniskaverken.se

Mattias Philipsson, vd för Svensk Biogas, 013-20 82 76
mattias.philipsson@svenskbiogas.se

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/