Svensk Biogas beviljas 9,35 miljoner kronor i stöd för att bygga två nya biogasmackar

Naturvårdsverket har inom sitt program Klimatklivet beviljat Svensk Biogas stöd upp till 9,35 miljoner kronor - max 50 procent av den totala investeringen på 18,7 miljoner kronor - för att under 2017 ytterligare öka tillgängligheten för Svensk Biogas kunder i Östergötlands län genom två nya macketableringar.

Det här är andra gången under 2016 som Svensk Biogas fått klimatinvesteringsstöd och nu handlar det om uppförande av publika tankstationer för biogas i Linköping och i Norrköping. Tankstationerna är planerade att uppföras i södra delen av Linköping i anslutning till Braskens bro, samt i anslutning till E4:an i Norrköping vid trafikplats Klinga. Samtal pågår med båda kommunerna beträffande tillgänglig mark och bygglov.

Tidigare i år beviljade Naturvårdsverket Svensk Biogas stöd med upp till 19,3 miljoner kronor för en omfattande utbyggnad av infrastrukturen för biogas i Kalmar län.

-Stödet har givetvis en stor ekonomisk betydelse för vårt arbete och ger goda möjligheter att vidareutveckla den viktiga biogasmarknaden. Stödet bekräftar även vår strategi och det arbete vi gör i byggandet av världens mest resurseffektiva region, säger Mattias Philipsson, vd för Svensk Biogas.

Klimatklivet är fokuserat på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta och administreras av Naturvårdsverket i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Utifrån Naturvårdsverkets beräkningar hör uppförandet av två publika tankstationer för biogas till de åtgärder som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona.

För vidare information kontakta gärna: 
Mattias Philipsson, vd Svensk Biogas, 013-20 82 76 
mattias.philipsson@svenskbiogas.se

Erik Olsson, affärsutvecklare Tekniska verken i Linköping, 013-30 86 47
erik.olsson@tekniskaverken.se