OBS! Detta pressmeddelande är äldre än sex månader och därför kan eventuella kontaktpersoner, bolagsnamn, länkar och annan liknande information vara inkorrekt.

PRESSMEDDELANDE
Linköping 02 november 2015
svensk-biogas.png

Katrineholm Vatten och Avfall förvärvar biogasverksamheten i Katrineholm

Katrineholm Vatten och Avfall AB förvärvar Tekniska verkens uppgraderingsanläggning
och Svensk Biogas tankstation för biogas i Katrineholm. Från och med den 1 november
tas driften av macken, som kommer att gå under namnet Rosenholm Biogas, över.

- Katrineholm kommer fortsätta att vara en stor och viktig del av Tekniska verkens verksamhet, att Sörmland Vatten via Katrineholm Vatten och Avfall AB förvärvar biogasverksamheten är ett logiskt steg i utvecklingen för båda parter. För Tekniska verken är försäljningen av biogasverksamheten en naturlig del av den omstrukturering som gjorts inom koncernen, som främst syftar till ökat fokus på produktion av biogas i Linköping i framtiden, säger Klas Gustafsson, styrelseordförande Svensk Biogas AB och vice vd Tekniska verken i Linköping AB.

- Som ett led i att skapa mervärde för boende i vår region och vårt arbete att ständigt förbättra vår miljö ser vi inom Sörmland Vatten det naturligt att driva och utveckla biogasmacken. Vi kommer framöver att producera och leverera gas i egen regi inom koncernen, vilket vi ser att hela samhället får nytta av, säger Helen Sylvefjord, Informationschef, Sörmland Vatten.

- Tekniska verken i Linköping och dotterbolaget Svensk Biogas i Linköping har framgångsrikt byggt upp en väl fungerande biogasmarknad i Katrineholm och det känns naturligt att verksamheten nu tas över lokalt efter flera års gott samarbete med Katrineholms kommun och Sörmland Vatten. Svensk Biogas kunder kommer även i framtiden kunna tanka med Svensk Biogas tankkort på macken i Katrineholm, säger Mattias Philipsson, vd Svensk Biogas i Linköping AB.

För mer information kontakta gärna:
Mattias Philipsson, vd Svensk Biogas i Linköping AB 013-20 82 76 mattias.philipsson@svenskbiogas.se
Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken i Linköping AB, 013-20 82 17 klas.gustafsson@tekniskaverken.se
Helen Sylvefjord, Informationschef, Sörmland Vatten och Avfall AB, 0150 -800 109 helen.sylvefjord@sormlandvatten.se