november 2011

tor 01 SBI, Tekniska Verken och Svensk Biogas skriver nytt avtal