OBS! Detta pressmeddelande är äldre än sex månader och därför kan eventuella kontaktpersoner, bolagsnamn, länkar och annan liknande information vara inkorrekt.

PRESSMEDDELANDE
Linköping ANGE DATUM

Gröngasanläggningen i full produktion

Fredagen den 1 juni invigde Svensk Biogas tillsammans med Nätverket för hållbara transporter Gröngasanläggning på Händelö i Norrköping. Den första i sitt slag i Sverige.

Klimatfrågan är het, och som ett helt förnyelsebart, lokalt producerat bränsle ökar intresset för biogas varje dag. Svensk Biogas Gröngasanläggning har nu varit i full produktion sedan januari och producerar motsvarande 1,4 miljoner kubikmeter biogas per år som säljs på den lokala marknaden. Dessutom produceras cirka 17 000 ton kravmärkt biogödsel per år som säljs till bönder på Vikbolandet. Den gröda de odlar kan bli råvara i etanolfabriken som ligger granne med gröngasanläggningen. Drank, en restprodukt från etanoltillverkningen utgör råvara för biogas- och gödseltillverkningen i ett unikt samarbete mellan olika alternativa bränslen. Kretsloppet är därmed slutet.

- Det underlättar i processen att ha en så homogen råvara som drank och spannmålsrens, jämfört med vår anläggning i Linköping där vi gör biogas på organiskt avfall. Här i Norrköping behöver vi inte hygienisera materialet vilket förkortar förloppet, säger Carl Lilliehöök, vd på Svensk Biogas. Nu när anläggningen har varit igång ett par månader har vi sett att det fungerar precis så bra i praktiken som vi hoppades på i teorin.

Åsa-Britt Karlsson, statssekreterare på Miljödepartementet, invigde anläggningen och hon betonade att de goda exemplen är viktiga för att ta ytterligare steg mot ett mer miljövänligt samhälle.

Till augusti ska en infrastruktur för distributionen av gas i Norrköping byggas. Gröngasanläggningen kopplas då ihop med reningsverkets biogasproduktion och de kommer att förse Norrköpings tre gasmackar och även bussdepån med gas via ledning.

För ytterligare information kontakta:
Carl Lilliehöök, VD, Svensk Biogas, tel 070-551 16 00
Eva Ankarberg, pressansvarig, tel 070-377 92 43
 

Svensk Biogas AB är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping AB och har som uppdrag att driva marknadsutvecklingen för biogas till fordon framåt. Detta gör de genom att på en regional marknad i Sverige etablera publika tankställen och erbjuda internationellt gångbar processutveckling samt produktionskoncept för biogas. Råvaran kommer från såväl jungfruliga grödor som avfall. www.svenskbiogas.se

Nätverket för hållbara transporter är ett samarbete mellan flera kommunala enheter, Vägverket, Östgötatrafiken, E.ON, Svensk Biogas och miljövetarprogrammet samt klimatforskningscentret CSPR  - båda vid Linköpings universitet. Syftet med nätverket är att höja medvetandegraden om hur transporter bidrar till klimatförändringarna och därmed förändra människors och organisationers attityder och val av lösningar för sina res- och transportbehov.