juni 2007

tor 01 Gröngasanläggningen i full produktion