Nyheter

Tekniska verken-koncernens, och därför också Svensk Biogas, övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Snabb, tillförlitlig och lättillgänglig information ligger helt i linje med våra kunders, våra ägares och företagets eget intresse. Vi har också ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

Presskontakt

Telefon 013-20 91 40


Nyheter och pressmeddelanden


20171122_074739103_iOS.jpg

Svensk Biogas bygger en ny tankstation i Tannefors, och från och med idag, onsdagen den 22 november kommer gas att förbrännas på plats vid bygget. När det sker kan en eldslåga uppstå vilket är helt naturligt under processen. Förbränning av gas krävs för att den nya tankstationen ska kunna anslutas till det befintliga gasnätet i Linköping, den medför ingen fara eller negativ miljöpåverkan. Facklan kommer i första hand att brinna dagtid under ett par veckor, men det kan även hända att den senare brinner under andra tider på dygnet. Det hela sker under kontrollerade former med behörig personal på plats. Svensk Biogas räknar med att inviga tankstationen i mitten av december. För mer information kontakta gärna: Andreas Johansson, projektledare, Tekniska verken i Linköping, 013-30 84 73 andreas.johansson@tekniskaverken.se Mattias Philipsson, vd för Svensk Biogas, 013-20 82 76 mattias.philipsson@svenskbiogas.se

Just nu bygger Svensk Biogas en kompressorstation för tankning av bussar samt en publik mack i Västervik, som kommer att ligga på Lunnargatan 1.

I mitten på maj stängdes tankstationen i Valla i Linköping då en kompressor havererat. På grund av problem med att få tag på reservdelar så var prognosen att macken skulle öppna först efter sommaren, men då det gick snabbare än väntat att få reservdelar är kompressorn nu renoverad och Svensk Biogas har öppnat tankstationen igen. Kapaciteten är den samma som innan haveriet.

inslagen_mack_gumpekulla.jpg

Svensk Biogas bygger en ny tankstation i södra Linköping. Placeringen blir i Tannefors, i korsningen där Gamla Tanneforsvägen möter Nya Tanneforsvägen. På platsen finns idag en parkering som drivs av Dukaten. Svensk Biogas förlägger tankstationen i ena änden av parkeringen så den blir lättillgänglig för bilister som passerar de södra delarna av Linköping. Macken kopplas på det lokala gasnätet och kommer att ha hög kapacitet och driftsäkerhet. Kostnaden är drygt 4 miljoner kronor där hälften av investeringen möjliggörs av pengar från Klimatklivet.

Denna vecka har vi förändrade öppettider till vår kundservice.

Biogasmacken i Vallarondellen har gått sönder och stängs därför i morgon, fredag den 19 maj, i väntan på reservdelar. Det är en kompressor som har slutat att fungera och leveranstiden för en ny är lång vilket innebär att macken kommer att vara stängd till efter sommaren. Istället hänvisas kunderna till tankstationerna i Tornby, Roxtorpsgatan 2, och Barhäll, Barhällsgatan 1.

Fredagen den 24 mars var vi med och satte tuffa klimatmål! Tillsammans med övriga företag i Östgötautmaningen satte vi ett gemensamt mål att ha 100 procent fossilfria inrikes transporter före år 2030. Det är mål som är tuffare än det nationella målet som innebär en reduktion med 70 procent till 2030. Men Svensk Biogas vågar lova mer än så. Vårt mål är att vi ska ha 100 procent fossilfria transporter till år 2022! ... -Vi vill på detta sätt visa marknaden och politiken att omställningen är möjlig redan idag och att vi därför sätter tuffare mål än de vågar göra, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Biogas. Tillsammans med övriga företag i Östgötautmaningen skickar vi utmaningen vidare till alla företag i Östergötland. Vi är övertygade om att Östergötland har alla förutsättningar för att gå före och leda omställningen. Läs mer och anta utmaningen för ett Fossilfritt Sverige: bit.ly/2nEk3HX

Advent.jpg

I jul och nyårshelgen håller vår kundtjänst öppet 9-16 alla vardagar. Dag före röd dag/helgdag är det öppet 9-15.