Nyheter

Tekniska verken-koncernens, och därför också Svensk Biogas, övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Snabb, tillförlitlig och lättillgänglig information ligger helt i linje med våra kunders, våra ägares och företagets eget intresse. Vi har också ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

Presskontakt

Telefon 013-20 91 40


Nyheter och pressmeddelanden


Fredagen den 24 mars var vi med och satte tuffa klimatmål! Tillsammans med övriga företag i Östgötautmaningen satte vi ett gemensamt mål att ha 100 procent fossilfria inrikes transporter före år 2030. Det är mål som är tuffare än det nationella målet som innebär en reduktion med 70 procent till 2030. Men Svensk Biogas vågar lova mer än så. Vårt mål är att vi ska ha 100 procent fossilfria transporter till år 2022! ... -Vi vill på detta sätt visa marknaden och politiken att omställningen är möjlig redan idag och att vi därför sätter tuffare mål än de vågar göra, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Biogas. Tillsammans med övriga företag i Östgötautmaningen skickar vi utmaningen vidare till alla företag i Östergötland. Vi är övertygade om att Östergötland har alla förutsättningar för att gå före och leda omställningen. Läs mer och anta utmaningen för ett Fossilfritt Sverige: bit.ly/2nEk3HX

Advent.jpg

I jul och nyårshelgen håller vår kundtjänst öppet 9-16 alla vardagar. Dag före röd dag/helgdag är det öppet 9-15.

På grund av ett fel hos vår systemleverantör har vissa kunder inte fakturerats för tankningar gjorda på macken vid Rejmes i Norrköping sedan i juni. Dessa tankningar kommer i stället med på fakturan för november månad. Vi har vidtagit åtgärder för att detta inte ska hända igen. Vill du ha mer information om just din faktura är du varmt välkommen att ringa vår kundtjänst på 013-20 80 60 så hjälper vi till på alla sätt vi kan.

biogasbuss.jpg

Naturvårdsverket har inom sitt program Klimatklivet beviljat Svensk Biogas stöd upp till 19,3 miljoner kronor för en omfattande utbyggnad av infrastrukturen för biogas i Kalmar län.

wbykmhbxu6mzij2gvltj.jpg

Svensk Biogas i Linköping har tecknat avtal om leverans av knappt 8 miljoner kilo biogas under en tioårsperiod till Söne Buss AB i Västervik. Leveransstart sker i augusti 2017 är en följd av Kalmar Länstrafiks upphandling av busstrafik i länet.

Katrineholm Vatten och Avfall AB förvärvar Tekniska verkens uppgraderingsanläggning och Svensk Biogas tankstation för biogas i Katrineholm. Från och med den 1 november tas driften av macken, som kommer att gå under namnet Rosenholm Biogas, över.

Sommaren närmar sig med stormsteg och jag tänkte därför passa på att skicka med en glad sommarhälsning till dig som biogaskund med biogas i tanken. Under 2014 hade Svensk Biogas mer än 95 procent biogas i den fordonsgas som såldes i regionen, vilket är en av landets högsta noteringar. Och inte nog med det – under de kommande åren är målet att kunna erbjuda 100 procent biogas till samtliga kunder på samtliga tankställen. Det har ingen annan lyckats med tidigare.

Svensk Biogas har gjort en internutredning med anledning av olyckan den 5 maj, då en gastank i en taxibil exploderade efter avslutad tankning. Utredningen visar att olyckan inte berodde på något tekniskt fel eller någon brist i tankstationen. Det mest sannolika är att explosionen berodde på ett fel i bilens gastank, eller på bristande underhåll och tillsyn av den.

I tisdags, den 5 maj, inträffade en olycka vid ett av Svensk Biogas tankställen i Linköping. Det var en av gastankarna i en personbil som exploderade efter avslutad tankning. Vi på Svensk Biogas beklagar djupt det inträffade och är glada över att föraren klarade sig med mindre skrubbsår som följd.

Tekniska verkens biogassatsning har sedan starten för 20 år sedan präglats av innovation och miljötänkande, och har idag utvecklats till en väl fungerande marknad för ett av världens renaste fordonsbränslen. Nu ser företaget över möjligheten att fokusera på en fortsatt utveckling av själva biogasproduktionen, vilket betyder att biogasmackarna skulle kunna övertas av andra aktörer på marknaden.