Så har vi räknat

Familjen Danielsson kör ungefär 2400 mil på ett år utan att bidra till några nettoutsläpp av koldioxid då biogas från Tekniska verken reducerar CO2-utsläppet med 100% jämfört med diesel. Hade de istället kört en dieselbil samma sträcka skulle de släppt ut 3 800 kg koldioxid. Beräkningarna baseras på att biogas släpper ut 100% mindre CO2-evkvilanter än motsvarande bil som drivs på diesel.

Siffrorna är hämtade från Tekniska verkens klimatbokslut för 2016.