Om oss

Svensk Biogas är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping AB (publ) och vårt uppdrag är att köpa, sälja och distribuera biogas i regionen. Vi har flera publika gasmackar i Östergötland med närliggande områden och driver även bussdepåer i Linköping, Norrköping, Västervik och Motala.

Produktionen av biogas och biogödsel sker inom Tekniska verken där även forskning och utveckling inom biogasområdet drivs.

Historik

Linköping Biogas AB bildades 1996 av Tekniska verken i Linköping, Swedish Meats och LRF. Linköping hade under 1980-talet och början av 1990-talet stora problem med luftkvaliteten i innerstan på grund av trafiken, samtidigt som slakterinäringen i Linköping hade problem att hantera sina restprodukter. Linköping Biogas startades därför med uppdrag att producera biogas till innerstadsbussarna i Linköping och leverera en kvalitetssäkrad gödning till jordbruket. Samtidigt fick slakterinäringen avsättning för sina organiska restprodukter.

Svensk Biogas i Linköping AB bildades 2003 för att ta över ansvaret för biogasaffären och den regionala expansionen i form av utbyggnad av mackar. Under 2004 slogs Linköping Biogas och Svensk Biogas ihop till ett bolag. Verksamheten är idag helägd av Tekniska verken. Swedish Meats och LRF är med som intressenter i form av långsiktiga kunder och leverantörer.

I mars 2014 flyttades biogas- och biogödselproduktionen till moderbolaget Tekniska verken. Främsta anledningen är att det finns samordningsvinster mellan biogas- och vattenproduktion. Svensk Biogas forsätter ansvara för marknad, försäljning och distribution av biogas.