Frågor och svar

Svensk Biogas-kort

Hur får jag Svensk Biogas-kort?

För att få ett Svensk Biogas-kort så fyller du bara i vår tankkortsansökan och skickar sedan in till oss:

Svensk Biogas i Linköping AB
Kundservice
Box 1500
581 15 Linköping

Hur gör jag för att betala med autogiro?

Som Svensk Biogas-kund fyller du i vår ansökan om autogiro och skickar sedan in till oss.

Du som står i startgroparna att ansöka om Svensk Biogas-kort kan enkelt be om autogiro direkt i din ansökan om tankkort.

Blanketterna skickas till:
Svensk Biogas i Linköping AB
Kundservice
Box 1500
581 15 Linköping

Hur spärrar jag mitt Svensk Biogas-kort?

Kontakta så fort som möjligt vår kundservice på 013-20 80 60 eller info@svenskbiogas.se så hjälper vi dig att spärra kortet.

Hur avslutar jag mitt Svensk Biogas-kort?

Om du inte längre vill ha kvar ditt Svensk Biogas-kort kan du kontakta vår kundservice. Vi avslutar då ditt kort och du stryks ur vårt kundregister.

Telefon 013-20 80 60 eller info@svenskbiogas.se.

Biogas / fordonsgas

Varför följer inte alltid biogasen med när priset för bensin och diesel ändras?

När du tankar hos Svensk Biogas får du ett förnybart, lokalproducerat bränsle som minskar farliga utsläpp, till skillnad mot fossila bränslen som bensin och diesel. Dessa utsläpp påverkar både vår hälsa och miljö.

Vi vill inte bara erbjuda marknadens renaste fordonsbränsle utan även kunna konkurrera prismässigt med de fossila alternativen. Över åren har dock substratmarknaden förändrats för biogasproduktion, vilket tydligt påverkar vår produktionskostnad för biogas. Substratpriserna har över tid tyvärr ökat mer än priset på olja och bensin vilket leder till minskade marginaler. Den situation vi nu ser med snabbt fallande bensinpriser gör därför att vi på kort sikt har svårt att konkurrera med både det lägsta priset och den högsta miljönyttan.

Svensk Biogas har en hög tillgänglighet med 12 publika tankställen i regionen och när du tankar hos oss får du alltid den högst möjliga andelen biogas, fysiskt i din tank. 2017 bestod vår sålda fordonsgas av hela 97 % biogas vilket vi är mycket stolta över.

Vad är det för skillnad på biogas, naturgas och fordonsgas?

När biogas och naturgas används som fordonsbränsle används samlingsnamnet fordonsgas. Gasen består främst av metan, men skillnaden är att naturgas är fossilt och har, precis som olja, lagrats i jordskorpan under miljontals år. Biogas, däremot, är förnybart och bildas när organiskt material bryts ner. När biogasen produceras bildas biogödsel, som är full av näringsämnen och kan användas som gödsel.

Hur hög andel biogas har Svensk Biogas i tanken?

Fordonsgasen i Sverige kan bestå av bara biogas, bara naturgas eller en blandning av de båda. Vi erbjuder alla kunder som tankar hos Svensk Biogas högsta möjliga andel biogas, lokalt producerad från organiskt avfall. Under 2017 var andelen biogas 97%.

Hur bra för miljön är fordonsgas?

Biogas är väsentligt bättre för miljön än till exempel bensin och diesel då biogasen är koldioxidneutral och inte bidrar till växthuseffekten. Biogas är det fordonsbränsle som har minst påverkan på miljön av det som finns kommersiellt tillgängligt i dagsläget.

Är det farligt att tanka och köra på biogas?

Nej, det är inte farligt att tanka och köra på biogas. Bilarna testas på samma sätt som bensinbilar. Systemet är slutet vilket innebär att läckor undviks vid exempelvis tankning. Gasen är lättare än luft och giftfri samt har en högre antändningstemperatur än bensin och diesel. Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är därför mindre än med bensin och diesel.

Är det inte dyrt att tanka gas?

Priset på fordonsgas varierar beroende på var, och på vilken typ av gas, du tankar. Svensk Biogas erbjuder ett av världens renaste bränslen med högst miljönytta till ett lägre pris än bensin. Aktuellt pris hittar du här. Priset anges både som pumppris (kr/kg) och i kr/liter (jämförelsepris med bensin). 1 kg fordonsgas motsvarar ca 1,5 liter bensin och 1,3 liter diesel.

Tanka

Tar det lång tid att tanka?

Det tar normalt 2-4 minuter att tanka en vanlig personbil.

Var tankar jag min bil?

I Sverige finns drygt 170 tankställen och här i regionen driver vi 12 av dem. Linköping är världens biogastätaste stad per invånare. Här på vår sida hittar du kartor till alla Svensk Biogas tankställen.

Upplever du att du inte får fullt när du tankar din bil?

Det kan bero på olika saker som att trycket på tankstationen har sjunkit om belastningen har varit hög eller om något annat större fordon tankar sin bil samtidigt.

Om du däremot upplever att du inte kan tanka fullt oberoende av vart och när du tankar din bil, kan det bero på att tanknippeln på din bil inte fungerar som den ska. Vi rekommenderar dig i så fall att ta kontakt med din bilverkstad för att få hjälp.
 

Varför kniper inte handtaget åt ordentligt när jag ska tanka?

Kontrollera att du satt fast vridmunstycket ordentligt. På alla våra gasmackar finns instruktioner för hur du gör och vi visar också hur handtaget fungerar i den här filmen.

Om det ändå inte fungerar, ta bort munstycket och kontrollera att den o-ring som ska sitta i bilens tankningsnippel är intakt. Denna gummiring kan falla bort om den till exempel är sliten. Kontakta i så fall din bilverkstad för att få hjälp.

Kan jag tanka gas utomlands?

Det är inga problem att ta sin gasbil utanför Sveriges gränser. Som exempel kan nämnas att det i Tyskland finns drygt 800 tankstationer för gas, i Österrike drygt 130, i Italien 650 och i Schweiz drygt 120. I de länder som saknar gasmackar får bilens bensintank nyttjas i stället.

Globalt finns det mer än 6,5 miljoner fordonsgasbilar och ungefär 8 500 tankställen. Ytterligare information om gastankställen i utlandet hittar du här.

Byte av enhet - från Nm³ till kg

Hur mycket energi innehåller 1 kg fordonsgas jämfört med andra drivmedel?

1 kg fordonsgas motsvarar cirka 1,5 liter bensin och 1,3 liter diesel.

Varför är pumpriset högre?

Eftersom 1 kg fordonsgas innehåller mer energi än 1 Nm³ fordonsgas så blir pumppriset högre. 1 kg fordongas motsvarar ca 1,34 Nm³ fordonsgas.

Får jag lika mycket gas i tanken?

Ja, det får du. Mängden gas mäts bara med ny enhet, i kilo (kg) istället för normalkubikmeter (Nm³).

Hur många kg rymmer min tank och hur långt kan jag köra?

I de flesta bilar står det i instruktionsboken hur många kg som bilens gastank rymmer och vad bränsleförbrukningen är, om inte så kontaktar du din återförsäljare. Du kommer lika långt på en full tank som du gjorde tidigare.

Hur räknar jag om från Nm³ till kg?

Det är olika energiinnehåll i biogas och naturgas när man räknar i Nm³. Genom att multiplicera antalet Nm³ med gasens densitet får man antalet kg. 1 Nm³ biogas väger ca 0,75 kg. 1 Nm³ naturgas väger ca 0,83 kg.

Biogasbilar

Det finns väl inte många biogasbilar att köpa?

Jodå, allt fler tillverkare har gasdrivna bilar i sitt modellutbud som exempelvis Volkswagen, Audi, Seat och Skoda. På Energigas Sveriges hemsida finns det mer information om olika bilmodeller.

Det är väl jättedyrt med en gasbil?

Priset för att köpa en biogasbil är ca 20 000–30 000 kr högre jämfört med en bensinbil av samma modell (personbil) och 0-20 000 kr jämfört med en dieselbil. Det är ett tillval man gör precis som man väljer skinnklädsel eller dyrare fälgar. Från och med 1 juli 2018 får man en bonus på 10 000 kr om man väljer att köpa en gasbil. Det finns också biltillverkare, som tex Seat, som har en uttalad strategi att priset på en gasbil ska vara detsamma som en jämförbar bensinbil.

Priset per körd mil är lägre hos Svensk Biogas än om du kör på bensin. Jämfört med diesel är priset per mil ungefär detsamma. Men för miljön är det dyrt när vi väljer bensin eller diesel medan biogas ger en stor vinst.

Är det lägre förmånsvärde på gasbilar?

Förutom att du kör på ett miljöanpassat bränsle får du 40 procent lägre förmånsvärde på din gastjänstebil jämfört med motsvarande bensinvariant (Max 16 000 kr/år.)