Varför välja biogas?

Att köra biogas i Östergötland är extra fördelaktigt då vi både är macktätast per capita och dessutom har den högsta andelen biogas på våra mackar. Men det finns även många andra fördelar. Här kommer några:

Ett rent bränsle

Gasen som Svensk Biogas producerar är ren biogas, vilket är ett av världens renaste fordonsbränslen. Biogas tillför ingen ny koldioxid till atmosfären, utan ingår i ett naturligt kretslopp. Många andra gasleverantörer levererar gas som helt eller till övervägande del består av fossil naturgas.

Med miljön i tanken

Biogas är ett 100 % förnybart fordonsbränsle som produceras av organiskt material. Med biogas i tanken minskar utsläppen och användningen av fossila bränslen.

Från avfall till körglädje

Vi tar hand om avfall och restprodukter som blir till biogas och biogödsel. Vår produktion av biogas löser därmed ett problem samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö och gör nytta av avfallet.

Lokalt producerat bränsle

Vår ambition är att producera biogasen på den ort där den också tankas. Vid nyetablering av mackar levereras gas i vissa fall till macken med flak på biogasdrivna lastbilar, men vårt mål är alltid lokal försörjning på sikt.

Lokal distribution

Vi bygger lokala distributionsnät, för att leverera gasen från produktionsanläggningen till macken. Tack vare det slipper vi transportera bränsle långa sträckor, vilket skulle vara både kostsamt och dåligt för miljön.

Lokala mackar

Svensk Biogas har bidragit till att vår region är en av de biogastätaste i landet. Vi har vågat satsa på tunga investeringar i ledningsnät, i början mycket tack vare samarbeten med busstrafik och kommuner. Därefter har mackarna blivit publika vilket inneburit möjlighet för allmänheten att köra på biogas. Det betyder också att fler kan satsa på en biogasdriven fordonsflotta.

Lokala arbetstillfällen

Med biogas bidrar vi till att kommunerna växer och att arbetstillfällen skapas lokalt. Tillsammans utvecklar vi regionen.